Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het uiterlijk van de ark

In de Bijbel wordt de ark van het verbond op twee manieren omschreven: als een heel bijzondere en mooie kist, of juist als een eenvoudige kist.

Exodus

In het Oude Testament worden in Exodus 25:10-22 aanwijzingen gegeven voor de bouw van de ark.
De ark is een kist van acaciahout. Hij is 125 centimeter lang, 75 centimeter breed en 75 centimeter hoog. Zowel vanbuiten als vanbinnen is de kist overtrokken met een laagje goud. Bovendien is de kist versierd met een gouden sierlijst langs de bovenkant.
Boven op de ark staan twee cherubs, met hun gezicht naar elkaar toe. Ze spreiden hun vleugels uit, zodat ze het deksel als het ware beschermen.
De ark wordt gedragen aan twee lange vergulde stokken, die door ringen aan de onderkant van de kist gestoken zijn. Zo kan de kist verplaatst worden zonder dat iemand hem hoeft aan te raken. Aanraken was verboden, omdat de ark heilig was.

Deuteronomium

In Deuteronomium 10:3 wordt alleen gezegd dat Mozes een acaciahoutenkist maakt. Hier wordt niet gesproken over versieringen of goud.

Inhoud van de ark

Volgens Exodus 25:16 en Deuteronomium 10:2 moeten in de ark de twee stenen platen met de tien geboden worden bewaard. Bij de ark moeten ook andere bijzondere dingen worden bewaard:

  • de staf van Aäron die gebloeid had (zie Numeri 17:23-26; 
  • een kruikje met manna (zie Exodus 16:33-34);
  • het boek met de wetten van Mozes (Deuteronomium 31:26)

Volgens Hebreeën 9:4 werden de staf van Aäron en de kruik met manna niet naast, maar in de kist bewaard.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons