Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

wetgeving in de Pentateuch

In de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel, nemen wetten en voorschriften een belangrijke plaats in. Ze zijn vooral te vinden in:

Verschillende soorten wetregels

De wetten en voorschriften zijn geformuleerd in verschillende vormen, al is dit onderscheid niet waterdicht:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons