Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is bloedwraak?

Als iemand vermoord was, bestond de mogelijk voor zijn familie om wraak te nemen door de moordenaar te doden. Maar deze bloedwraak was wel gebonden aan een aantal regels. 

Waarom bloedwraak?

Bloedwraak was een middel om het evenwicht te herstellen dat verbroken was door moord. Als er iemand vermoord was, mocht de familie wraak nemen en op zijn beurt de moordenaar doden. De wraak werd in principe uitgevoerd door de (oudste) zoon. Maar als er geen zoon was, dan kon een ander familielid optreden als bloedwreker.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen mocht een moord niet gewroken worden: 

  • de moord op een broer;
  • de wraakactie van een bedrogen echtgenoot;
  • het doodslaan van een inbreker ’s nachts;
  • de daad van een bloedwreker; 
  • de dood van iemand in oorlogstijd mocht niet gewroken worden als het eenmaal vrede was.

Ontkomen aan bloedwraak

Iemand die een ander vermoord had, kon aan bloedwraak ontkomen door naar een vrijplaats te vluchten. Maar in zo’n stad was hij alleen veilig als hij de ander per ongeluk gedood had. Als de moord met voorbedachten rade gepleegd was, moest de moordenaar alsnog gedood worden. Bloedwraak kon niet afgekocht worden.

Bloedwraak en losserschap

Bloedwraak heeft dezelfde achtergrond als het losserschap. Het was de taak van een familielid om te zorgen voor herstel van verbroken evenwicht. Als een familielid een stuk land kwijtgeraakt was, moest de losser de grond terugkopen. Als een familielid zich als slaaf had moeten verkopen, moest de losser hem vrijkopen.
Ook bloedwraak was een middel om het evenwicht herstellen. De Hebreeuwse termen voor de losser en de bloedwreker zijn dan ook gelijk: go’el. Dit woord heeft iets te maken met ‘terugkrijgen’, ‘in orde maken’.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons