Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het huwelijk in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament is het huwelijk net als in het Oude Testament patriarchaal (via de man) van aard: de man trouwt, de vrouw wordt getrouwd.

Gemiddelde leeftijd

Wat in de tijd van het Nieuwe Testament de gemiddelde leeftijd was om te trouwen, is niet bekend. Waarschijnlijk zal het ongeveer zo geweest zijn als in de buurlanden, en waren jongens gemiddeld achttien jaar en meisjes 12,5 jaar als ze trouwden.

Onthouding

Er waren in de eerste eeuw na Christus ook mensen die niet wilden trouwen. Men verwachtte de spoedige komst van de messias en daarna zou er geen seksualiteit en huwelijk meer bestaan.
Bovendien bestonden er invloedrijke filosofische stromingen die negatief dachten over seksualiteit en daarom ook tegen het huwelijk waren.

Paulus over het huwelijk

Paulus spreekt ook een paar keer over het huwelijk. Hij vindt het voor christenen niet noodzakelijk om te trouwen (zie 1 Korintiërs 7).
Maar hij vindt ook dat mensen die getrouwd zijn, niet aan onthouding moeten doen. Door geen seks met de eigen partner te hebben, zouden mensen juist vatbaar worden voor zedeloosheid.

Huwelijk als metafoor

In het Nieuwe Testament wordt het huwelijk ook gebruikt als metafoor. Bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 11:1-4. Daar wordt de gemeente van Korinte vergeleken met de bruid van Christus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons