Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrouwen en religieuze taken in het Oude Testament

In het leven van vrouwen in Israël speelde religie een grote rol. Niet alleen bij de profetessen die in het Oude Testament voorkomen, maar ook in het dagelijkse leven van de gewone vrouw.

Profetessen

In het Oude Testament worden vier profetessen bij naam genoemd: Mirjam (Exodus 15:20), Debora (Rechters 4:4), Chulda (2 Koningen 22:14; 2 Kronieken 34:22) en Noadja (Nehemia 6:14) (er wordt in het Oude Testament vaker gesproken over profetessen die, net als Noadja, niet op gezag van God, maar op eigen gezag profeteerden (Ezechiël 13:17)).
De teksten over Mirjam maken duidelijk wat het in de tijd van het Oude Testament betekende om profetes te zijn: God sprak in dromen en visioenen met een profeet of profetes (Numeri 12:6). Debora was niet alleen profetes, maar ook rechter. Voordat er koningen in Israël waren, was er waarschijnlijk meer ruimte voor vrouwen in posities die later alleen door mannen vervuld werden.

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons