Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Familie in de Bijbel

De familie was in de tijd van de Bijbel erg belangrijk. Met familie wordt de extended family bedoeld: een vader met zijn vrouw(en), kinderen, schoondochters, kleinkinderen en slaven.

Structuur

Een familie kon bestaan uit 50-100 personen en meerdere generaties. Zij woonden bij elkaar in de buurt.
Meerdere families samen vormden een geslacht. Een aantal geslachten bij elkaar vormde een stam.

Via de vader en man

De familielijn was patriarchaal: hij werd via de mannelijke lijn voortgezet. Zodra een dochter trouwde, ging ze bij de familie van haar man wonen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons