Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoe spreekt de Bijbel over zonde?

De Bijbel spreekt over ‘zonde’ als mensen ingaan tegen de wil van God. Hieronder valt zowel verkeerd gedrag tegenover God zelf als verkeerd gedrag tegenover mensen. Door zonde wordt de relatie tussen God en de mensen verstoord. Die relatie kan weer hersteld worden als God de zonden vergeeft.

  • Zonde is een centraal onderwerp in het Oude Testament. Het overtreden van Gods regels op cultisch, ethisch en moreel gebied speelde een belangrijke rol in de godsdienst van Israël.

  • Zonde is ook een belangrijk thema in het Nieuwe Testament. Een verschuiving die hier plaatsvindt, is dat de nadruk komt te liggen op Jezus Christus' overwinning van de zonde.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons