Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Bijbel over vertrouwen

In de Bijbel is ‘vertrouwen’ een van de belangrijkste kenmerken van geloof: geloven is je vertrouwen stellen op God. Vertrouwen en geloven liggen dus dicht bij elkaar. Het Oude en Nieuwe Testament gebruiken zowel voor ‘vertrouwen’ als voor ‘geloven’ hetzelfde woord.

  • Vertrouwen heeft in het Oude Testament meestal te maken met de keus om steun te zoeken bij onbetrouwbare personen of dingen, of om alleen op God te vertrouwen.
  • Vertrouwen heeft in het Nieuwe Testament vaak te maken met de aansporing om te vertrouwen op Gods goedheid en zijn beloften. Bij Paulus krijgt het woord voor ‘vertrouwen’ steeds meer de betekenis: geloven in God en in Jezus Christus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons