Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Liefde in de Bijbel

Liefde is in de Bijbel het meest fundamentele aspect van relaties tussen mensen. Het omvat toewijding, trouw, seksualiteit, vriendschap, verantwoordelijkheid voor elkaar, en het kennen van de ander. Niet alleen liefde tussen mensen onderling, maar ook de liefde tussen God en de mens is een van de belangrijkste thema’s in het Oude en in het Nieuwe Testament.

  • Gods liefde voor mensen komt in het Oude Testament vooral tot uiting in zijn verbond met Israël.

  • In het Nieuwe Testament laat God zijn liefde voor de mensen in de eerste plaats zien in het offer van zijn Zoon.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons