Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoop in de Bijbel

Het woord ‘hopen’ betekent in het Nederlands: wensen dat iets zal gebeuren. In de Bijbel heeft hoop meestal met God te maken. Mensen hopen op God en God biedt hoop aan mensen. De betekenis van ‘hopen’ in de Bijbel is: alles van God verwachten.

  • De woorden ‘hoop’ en ‘hopen’ hebben in het Oude Testament meestal betrekking op een hoopvol leven, maar verwijzen soms ook naar een hoopvolle toekomst die snel zal aanbreken.
  • ‘Hoop’ verwijst in het Nieuwe Testament naar het vertrouwen of de verwachting dat God zijn beloften voor de toekomst na zal komen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons