Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is gerechtigheid in de Bijbel?

Gerechtigheid is één van de belangrijkste bijbelse waarden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. ‘Gerechtigheid’ is in de Nieuwe Bijbelvertaling synoniem aan ‘rechtvaardigheid’. Beide termen drukken ongeveer hetzelfde uit.
De precieze betekenis van de Hebreeuwse en Griekse woorden die met gerechtigheid of rechtvaardigheid worden vertaald, is niet met één enkel juridisch woord te vangen. Bovendien bestaan er verschillende meningen over de betekenis. Maar het is aannemelijk dat gerechtigheid te maken heeft met het bewaren van de juiste (rechtvaardige) orde die God heeft ingesteld.
Concreet houdt dat onder andere in: op een eerlijke manier rechtspreken, en onderdrukte en arme mensen beschermen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons