Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Apocalyptiek: boodschap

Om het doel van apocalyptiek te begrijpen, moeten we bedenken wie ‘de goeden’ zijn. In de apocalyptische beschrijvingen zijn zij degenen die het meest te lijden hebben onder de wereldorde van het Kwaad. Wie zijn deze mensen? Het antwoord ligt voor de hand: het zijn de mensen voor wie de apocalyptische boeken geschreven zijn, de lezers aan wie de schrijver dacht. In Openbaring zijn dat de christenen die lijden onder vervolging.

Houd vol, want er komt een betere tijd

Het doel van de apocalyptische geschriften is het bemoedigen van de mensen voor wie ze geschreven zijn. De boodschap is: houd vol. Nu is het zwaar en het wordt nóg zwaarder, maar binnenkort komt de ommekeer. Dan maakt de wereldorde van het kwaad plaats voor de wereldorde van God. En dan breekt een gelukkige tijd aan.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons