Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uitverkiezing

Uitverkiezing is een ingewikkeld theologisch begrip dat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament een belangrijke rol speelt.

  • In het Oude Testament heeft het werkwoord 'uitkiezen' soms betrekking op de keuzes van mensen. Maar meestal wordt het gebruikt als het over de keuzes van God gaat.

  • In het Nieuwe Testament wordt Jezus de 'uitverkoren' zoon van God genoemd. Ook van gelovigen wordt gezegd dat ze 'uitgekozen' zijn.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.12.1
Volg ons