Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ziekenzalving

In Jakobus 5:14-15 wordt aangeraden zieken te zalven. Hier is zalving een ritueel waarmee Gods levenskracht overgedragen wordt.
Ook de leerlingen van Jezus genezen in de evangeliën zieken door hen met olie te zalven (Marcus 6:13).

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Marcus 6.13 Jakobus 5.14 - Jakobus 5.15
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons