Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Paulus' boodschap van redding

Volgens Paulus is geen mens helemaal goed. Alle mensen verdienen daarom Gods straf. Maar ze kunnen deze straf ontlopen en gered worden als ze in Jezus Christus geloven. Wel moeten alle christenen zich houden aan de wet van Christus.
Met deze boodschap komt Paulus in conflict met de meeste Joden van zijn tijd. Want zij denken dat God hen toch wel redt, ook zonder dat ze in Jezus Christus geloven.

Alle mensen kunnen gered worden

In Romeinen 1-3 maakt Paulus duidelijk dat alle mensen verkeerde dingen doen. Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden. Omdat alle mensen zondigen, verdienen ze allemaal Gods straf.
Maar God is een en al goedheid en door zijn goedheid (‘genade’) kunnen de mensen gered (‘gerechtvaardigd’) worden. Iedereen kan gered worden, maar alleen maar op één manier: door te geloven in Jezus Christus (Romeinen 3:27-30; Galaten 2:15-17).

Conflict met de Joden

Met zijn boodschap van redding komt Paulus in conflict met de meeste Joden van zijn tijd. Zij denken dat zij toch wel gered worden. Zij zijn immers het volk van God. Bovendien weten ze precies wat God van hen vraagt, want dat staat in de wet die Mozes eens van God heeft ontvangen, op de berg Sinai.
Paulus denkt hier heel anders over. Volgens hem overtreden ook de Joden de geboden van God (Romeinen 2:17-24; Galaten 3:19-25). Ook zij verdienen Gods straf. Ook zij kunnen alleen maar gered worden als ze in Jezus Christus geloven.

Wet van Christus

Christenen hebben bij hun bekering en hun doop de heilige Geest ontvangen. Zij horen nu bij God en Jezus Christus, en moeten zich houden aan ‘de wet van Christus’ (Galaten 6:2). Die wet kan volgens Paulus als volgt worden samengevat: heb de mensen om je heen lief (Romeinen 13:8-10; 1 Korintiërs 13; Galaten 5:14).

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons