Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kronistisch geschiedwerk

De naam ‘kronistisch geschiedwerk’ is bedacht door bijbelwetenschappers om de boeken 1 en 2 Kronieken en Ezra en Nehemia aan te duiden. Men meende dat deze boeken een doorlopend verhaal vormen, net als Jozua tot en met 2 Koningen.

Eén kronistisch geschiedwerk

Voor dat idee was ook een goede reden. De beginverzen van Ezra en de slotverzen van 2 Kronieken zijn bijna hetzelfde, en de inhoud en stijl lijken op elkaar. Daarom werd verondersteld dat Ezra en Nehemia geschreven zijn door de auteur van 1 en 2 Kronieken of door een geestverwant. Mogelijk wilde deze auteur één groot geschiedwerk samenstellen, dat begon met de eerste mens (1 Kronieken 1:1), en eindigde met de herbouw van de tempel (515 voor Christus) en van de muren van Jeruzalem (omstreeks 443 voor Christus) in Ezra-Nehemia.

Kritiek

Tegenwoordig is er meer aandacht voor de accentverschillen tussen (1 en 2) Kronieken en Ezra-Nehemia. Het idee van een doorlopend geschiedwerk als werk van één auteur (of een  groepje auteurs) wordt afgewezen. Het slot van Kronieken (2 Kronieken 36:22-23) is waarschijnlijk later toegevoegd om een duidelijk verband met het boek Ezra te leggen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons