Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is Bijbelwetenschap?

De Bijbel wordt al eeuwenlang door geleerden bestudeerd. Het ging in die studie altijd om drie dingen:

  • het vaststellen van de juiste tekst van de Bijbel
  • het onderzoek naar de woordbetekenissen van het Hebreeuws en Grieks (de talen waarin de Bijbel is geschreven)
  • en de uitleg van de Bijbel

Moderne bijbelwetenschap

In de achttiende en negentiende eeuw  kwam er meer belangstelling voor de historische interpretatie van oude teksten, dus ook van de Bijbel. In die tijd ontstonden er ook nieuwe opvattingen over de bestudering van de Bijbel. De nieuwe visie op de Bijbel hield in, dat de bijbelse teksten volgens dezelfde regels uitgelegd moesten worden als andere teksten. De bijzondere waarde van de Bijbel betekende niet dat de teksten van de Bijbel volgens een eigen methode konden worden uitgelegd. De algemene methoden van tekstuitleg moesten ook op de Bijbel van toepassing zijn. Volgens dit idee werken ook veel bijbelwetenschappers vandaag de dag nog.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons