Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn de pastorale brieven?

In het Nieuwe Testament zijn er drie brieven die bekend staan als de ‘pastorale brieven’: 1 Timoteüs2 Timoteüs en Titus.

Naam

De brieven worden de 'pastorale brieven' genoemd omdat er talrijke instructies in staan voor het pastorale beleid van de leiders van de gemeenten.

Auteur?

De pastorale brieven zouden geschreven zijn door Paulus en geadresseerd aan een medewerker van Paulus
Historisch gezien is het waarschijnlijk niet correct dat Paulus de brieven schreef, want:

  • in woordgebruik en stijl wijken de pastorale brieven sterk af van de ‘echte’ brieven van Paulus
  • de pastorale brieven veronderstellen tijdsverloop met een gevangenschap dat moeilijk te rijmen is met andere tijdskaders uit het Nieuwe Testament; 
  • er komen ontwikkelingen in de gemeenten ter sprake die in Paulus’ tijd nog niet aan de orde waren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons