Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Weegschalen in de Bijbel

Weegschalen werden gebruikt om te kunnen controleren of er niet geknoeid was met gewichten of munten. Vooral voor geldhandelaars was de weegschaal dus een belangrijk instrument.
In de Bijbel wordt een aantal keer gewaarschuwd tegen bedrog. Handelaars moeten eerlijk zijn en zuivere gewichten gebruiken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons