Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een procurator?

Een procurator was de gouverneur van een Romeinse provincie. De functie is gelijk aan die van de prefect.
Oorspronkelijk had de procurator meer een financiële taak, terwijl de prefect meer een militaire taak had.

Procurators in Judea

Na de dood van koning Herodes Agrippa I in 44 na Christus, werd de Romeinse provincie Judea bestuurd door procurators. Dit duurde tot het begin van de Joodse opstand in 66 na Christus.
In deze periode heersten de volgende procurators over Judea:

Cuspius Fadus   44-46 n.Chr.
Tiberius Alexander   46-48 n.Chr.
Ventidius Cumanus   48-52 n.Chr.
Antonius Felix   52-60 n.Chr.
Porcius Festus   60-62 n.Chr
Lucceius Albinus   62-64 n.Chr
Gessius Florus   64-66 n.Chr.
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Procurators in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament worden twee procurators bij hun naam genoemd: Antonius Felix in Handelingen 23-24 en Porcius Festus in Handelingen 25-26. Ze moeten allebei rechtspreken over Paulus.
Felix luistert naar de aanklacht tegen Paulus, maar hij doet geen uitspraak. Als Felix vertrekt als procurator, laat hij Paulus in gevangenschap achter (Handelingen 24:27). Ook zijn opvolger Festus hoeft geen uitspraak te doen, omdat Paulus zich beroept op de keizer in Rome.

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons