Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een harem?

Oudoosterse vorsten in de Bijbel hebben soms veel vrouwen, die wonen in een speciaal vrouwenverblijf, een harem. 

Bekende verhalen

Het hebben van veel vrouwen was een teken van rijkdom en macht, en paste dus goed bij het koningschap.

  • Salomo had volgens 1 Koningen 11:3 wel zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen.
  • Ester werd als Joods meisje opgenomen in de grote harem van de Perzische koning Ahasveros.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons