Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoe werkte het Romeinse burgerrecht?

In het Romeinse recht werd een onderscheid gemaakt tussen mannen met Romeins burgerrecht en andere mensen zonder burgerrecht. Voor beide groepen golden verschillende wetten, en die wetten brachten verschillende rechten en plichten met zich mee. Slaven hadden in het geheel geen rechten.

Ontwikkeling van het Romeins burgerrecht

Oorspronkelijk hadden alleen vrije mannen die in de stad Rome geboren waren, burgerrecht. In het jaar 89 voor Christus werd dit uitgebreid naar heel Italië, en in 212 na Christus ook de andere provinciën. Het burgerrecht kreeg je door geboorte of als dank voor politieke of militaire inzet. Ook kon het burgerrecht gekocht worden.
Een Romeins burger was verplicht om in militaire dienst te treden, maar had ook een aantal privileges, bijvoorbeeld:

  • actief en passief kiesrecht
  • het recht om een toga te dragen
  • recht van beroep in rechtszaken

Het burgerrecht van Paulus

Volgens Handelingen 22:22-29 had Paulus het Romeinse burgerrecht. Toen hij gevangen werd genomen mocht hij dan ook niet geboeid, gegeseld of gekruisigd worden. Hij mocht ook niet door een stadhouder ter dood veroordeeld worden. Net als alle vrije mannen had hij het recht om in de stad Rome terecht te staan.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 22.22 - Handelingen 22.29
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons