Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Paulus en Gallio

Paulus en Gallio (Handelingen 18)

Uit: Rieuwerd Buitenwerf, Klare taal. Een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel, Heerenveen 2007.

Over Klare taal

De Bijbel een moeilijk boek? Klare taal is een boek dat je op weg helpt om de Bijbel te begrijpen. Het is bedoeld voor diegenen die de Bijbel nog niet goed kennen, maar er wel graag kennis mee willen maken.
Voor dit boek is een selectie gemaakt uit de Bijbel. Aan de hand van zeven thema’s gaan we kriskras door de Bijbel heen. Per thema worden tien bijbelgedeelten kort toegelicht.

Thema Geschiedenis in de Bijbel

 • Feiten en verhalen (2 Koningen 18-19)
 • Johannes de Doper (Marcus 6)
 • De verwoesting van Jeruzalem (Lucas 19)
 • Cyrus, mijn gezalfde (Jesaja 44-45)
 • Het wordt nooit meer wat (Ezra 3)
 • Paulus en Gallio (Handelingen 18)
 • Sprinkhanenplaag (Joël 1-2)
 • Zeshonderdzesenzestig (Openbaring 13)
 • Een collecte voor de christenen in Jeruzalem (2 Korintiërs 8)
 • De kruisdood van Jezus (Matteüs 27)

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 18

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

 • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
 • Extra achtergrondinformatie
 • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons