Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Weergave van de Godsnaam

Voorafgaand aan de publicatie van de Nieuwe Bijbelvertaling heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een serie informatiebrochures uitgegeven onder de titel ‘NBV Informatie’. Door middel van deze brochures kregen toekomstige lezers en gebruikers van de NBV inzicht in de vertaalmethode en in kwesties die bij het vertalen een rol speelden. Er werd onder andere geschreven over het karakter en vertaalmethode van de vertaling, over de rol van de supervisoren, over liturgische aspecten, over archaïsmen en hollandismen en nog veel meer.

In de NBV-informatiebrochure nummer 13, die verscheen in maart 2001, kwam de weergave van de Godsnaam uitgebreid aan de orde. Deze brochure wilde door middel van een chronologisch verslag inzicht geven in het lange en zorgvuldige besluitvormingsproces aangaande de weergave
van de Godsnaam.

Deze pdf bevat de onverkorte inhoud van NBV-informatiebrochure 13 De weergave van de Godsnaam, © 2001 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Haarlem.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons