Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over licht

Veel mensen worden blij van licht, en krijgen er energie door. Ook op deBijbel.nl zoeken veel mensen naar ‘licht’. Laat je daarom inspireren door deze vijf mooie teksten en verhalen uit de Bijbel waarin licht een bijzondere rol speelt.

Het begint met licht

Het verhaal over de schepping van de aarde in Genesis 1:1-2:4 begint zo: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: “Er moet licht komen,” en er was licht. God zag dat het licht goed was.’
Licht is dus het eerste dat God schept. En op dag vier maakt God dan nog iets met licht: de zon, de maan en de sterren. Hierdoor ontstaan niet alleen dag en nacht, maar ook de weken, maanden en seizoenen.

God is licht

Dat God zelf licht is, kun je op verschillende plekken in de Bijbel lezen. Bijvoorbeeld in de Psalmen: ‘De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?’(Psalm 27:1) , ‘God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.’ (Psalm 67:2) en ‘Prijs de HEER, mijn ziel. (…) Met glans en glorie bent u bekleed, in een mantel van licht gehuld. (Psalm 104:1-2).
Steeds weer mag de lezer weten dat God zorgt voor de mensen, dat hij hen beschermt, en dat hij machtig is.

Jezus als licht

In het evangelie volgens Johannes speelt licht een grote rol. Dat begint al met de eerste verzen van Johannes 1. Daar staat: ‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. (…) Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’ (Johannes 1:4-9)
Verderop, in Johannes 8:12, zegt Jezus: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Saulus ziet licht

Saulus, die we wellicht beter kennen als Paulus, is een felle tegenstander van de eerste christenen. Als hij op weg is naar de stad Damascus, gebeurt er echter iets bijzonders: ‘Saulus vertrok naar Damascus. Toen hij daar bijna was, straalde er plotseling een licht uit de hemel om hem heen’ (Handelingen 9:3, lees ook Handelingen 22:9). Tegelijk met dat licht hoort hij de stem van Jezus. En vanaf dat moment wordt hij een leerling van Jezus.
In Handelingen 26:12-18 staat het zo: ‘Jij (=Paulus) moet ervoor zorgen dat ze anders gaan leven, en dat ze kiezen voor God(…). Dan leven ze niet langer in het donker, maar in het licht.

Geen zon en maan meer

In het laatste Bijbelboek van de Bijbel kun je opnieuw iets lezen over de zon en de maan. Want als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, is hun licht niet meer nodig. Johannes beschrijft daar hoe de nieuwe stad Jeruzalem uit de hemel komt: ‘De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. (…) De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.’ (Openbaring 21:23-25)

Kortom: Licht staat voor het goede, voor God. En licht zorgt voor de mogelijkheid om te leven. En hoe donker het ook kan zijn om je heen, bij God kun je licht vinden. Hij zal je beschermen:

‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’
(Numeri 6:24-26, Nieuwe Bijbelvertaling)

Of, zoals het in Psalm 36:10 staat:
‘Van u komt het leven,
van u komt het licht.’ (Bijbel in Gewone Taal)

Deze blog is geschreven door Roelien Smit, Bijbelwetenschapper en hoofd communicatie bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ze houdt zich onder andere bezig met de kindernevendienstmethode Bijbel Basics en is publicist voor deBijbel.nl.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons