Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Klemtonen van Bijbelse namen

Vraag jij je ook wel eens af hoe je een bepaalde naam moet beklemtonen? Hier vind je een lijst met Bijbelse namen mét een klemtoonstreepje. Deze accentaanduidingen zijn overigens adviezen, geen voorschriften.

Waarom een lijst met klemtonen?

Het woord van de Schrift wil gehoor vinden, is dus niet allereerst bestemd voor het oog, maar vooral voor het oor. De Bijbel wordt dan ook vanouds hardop voorgelezen. Daarover wordt al verteld in de Bijbel zelf, terwijl het nu vooral gebeurt in kerkelijke samenkomsten en in huiselijke kring.

Bij het voorlezen kan de beklemtoning van de namen een struikelblok zijn, niet alleen voor de voorlezer, maar ook voor de hoorder. De klemtoon speelt namelijk een belangrijke rol bij het herkennen van woorden.

AudioBijbel

Een andere manier om de klemtonen en uitspraak van Bijbelse namen of onbekende woorden in de Bijbel te ontdekken, is het luisteren naar een audioBijbel. Een goede audioBijbel is de audioversie van de NBV21. Deze audioBijbel kun je beluisteren in de app Mijn Bijbel, of via Bijbel.nbv21.nl.

Hoe werkt de klemtoonlijst?

In deze lijst vind je alle onvertaalde Bijbelse namen van meer dan één lettergreep. De klemtoon wordt aangegeven door een streepje onder de klinker van de beklemtoonde lettergreep.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons