Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Preekinspiratie

Ben je op zoek naar betrouwbare en inspirerende achtergrondinformatie bij Bijbelpassages? Je vindt hier een overzicht van passages waarbij die informatie - zoals aantekeningen bij de vertaling en toelichting over de context van de passage - handzaam verzameld is, zodat je snel tot de kern komt en een preek kunt maken.

Webinar 29 augustus

In dit webinar leggen we uit hoe de Brief van Jakobus in elkaar zit en waarom dit zo’n mooi boek is om uit te preken. Doe mee op donderdag 29 augustus van 10.00-11.00 uur.

Presentatie: Matthijs de Jong en Fulco Timmers

Wat is Preekinspiratie?

Een item Preekinspiratie bestaat uit een video (ook beschikbaar als podcast) en een korte inspiratie bij de passage die je bij de kern van de Bijbeltekst brengt en ideeën aanreikt voor de toepassing. Verder is elke passage voorzien van verdiepende aantekeningen, met aandacht voor de context en specifieke kernwoorden en begrippen.

 • Gebouwd op de vertaalexpertise van het NBG: het NBG werkt al meer dan 200 jaar aan betrouwbaar en zorgvuldig vertalen van de Bijbel. Juist het NBG kan dus betrouwbare achtergrondinformatie geven bij de tekst.
 • Helpt je om zelf de tekst interpreteren: de informatie wordt geboden op een neutrale toon. Wanneer er sprake is van (theologische of dogmatische) interpretatie wordt dit expliciet aangeduid en worden veelal verschillende perspectieven geboden. Hiermee is dit materiaal geschikt voor de breedte van kerkelijke tradities.
 • De preekvoorbereiding kost minder tijd: dankzij de uitgewerkte achtergrondinformatie is veel voorwerk gedaan, wat een tijdsbesparing oplevert. Je kan direct midden in de tekst duiken en daarna gelijk met de preek aan de slag.
 • Breed toegankelijk, met diepgang: het materiaal is ontwikkeld door bijbelvertalers en theologen van het NBG. Zij verstaan de kunst om academische achtergronden bij de Bijbeltekst zo te ontsluiten dat het begrijpelijk en inzichtelijk is. Dat maakt Preekinspiratie zowel geschikt voor voorgangers met minder theologische bagage, hbo-theologen als academisch opgeleide voorgangers.

Er worden steeds nieuwe series toegevoegd. In 3 jaar tijd zijn er dan ongeveer 150 Preekinspiraties gemaakt in verschillende series. De lezingen worden zo gekozen dat:

 • … alle kernthema’s van het christelijk geloof aan bod komen.
 • … de rijkdom van zowel Oude als Nieuwe Testament aan bod komt.
 • … er een verbinding gemaakt kan worden met het Oecumenisch Leesrooster.
 • … het geheel bijdraagt aan de missie van het NBG om de Bijbel dicht bij mensen te brengen.

We houden je graag op de hoogte via deze pagina en ook via de theologen-nieuwsbrief. Schrijf je in voor deze brief via onderstaande knop.

Najaar 2024

Het nieuwe materiaal is op dit moment in ontwikkeling. We zullen beginnen met een serie over Jakobus, die aansluit bij zondag 8 t/m 29 september uit het Oecumenisch Leesrooster, maar ook goed zelfstandig als serie te gebruiken is. In onderstaand schema staat aangegeven welke series er gemaakt zijn en wanneer we verwachten dat nieuwe series online beschikbaar komen.

Serie over Marcus 12 en 13 (verwacht: eind augustus)

 • Marcus 12:18-27 (3 nov.)
 • Dankdag (lezing volgt)
 • Marcus 12:28-34 (10 nov.)
 • Marcus 12:38–13,2 (17 nov.)
 • Marcus 13:14-27 (24 nov.)

Advent en Kerst 2024 (volgt)

Eerdere series

Feedback

We hopen dat dit Preekinspiratie-materiaal je helpt en inspireert!

Graag willen we weten wat je van het materiaal vindt. Dat kan door ons een mail te sturen.

Dank alvast voor je reactie!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons