Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Register

Vind via dit register artikelen op het snijvlak van Bijbelvertalen en exegese uit Met Andere Woorden. De codes in de rechterkolom van de tabellen verwijzen naar artikelen en zijn terug te vinden via de inhoudsopgave.

Register op Bijbelteksten

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen

1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester

Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied

Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël

Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

De codes in de rechterkolom van de tabellen verwijzen naar artikelen en zijn terug te vinden via de inhoudsopgave.

Tobit
Judit
Ester (Grieks)
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
Wijsheid
Wijsheid van Jezus Sirach
Baruch
Brief van Jeremia
Toevoegingen aan Daniël
Het gebed van Manasse

De codes in de rechterkolom van de tabellen verwijzen naar artikelen en zijn terug te vinden via de inhoudsopgave.

Het evangelie volgens Matteüs
Het evangelie volgens Marcus
Het evangelie volgens Lucas
Het evangelie volgens Johannes

De Handelingen van de apostelen

De brief aan de Romeinen
De eerste brief aan de Korintiërs
De tweede brief aan de Korintiërs
De brief aan de Galaten
De brief aan de Efeziërs
De brief aan de Filippenzen
De brief aan de Kolossenzen
De eerste brief aan de Tessalonicenzen
De tweede brief aan de Tessalonicenzen
De eerste brief aan Timoteüs
De tweede brief aan Timoteüs
De brief aan Titus
De brief aan Filemon
De brief aan de Hebreeën

De brief van Jakobus
De eerste brief van Petrus
De tweede brief van Petrus
De eerste brief van Johannes
De tweede brief van Johannes
De derde brief van Johannes
De brief van Judas

Openbaring van Johannes

De codes in de rechterkolom van de tabellen verwijzen naar artikelen en zijn terug te vinden via de inhoudsopgave.

Register op thema

aanspreekvormen12B, 19S, 21D, 22B, 22O
afbeeldingenen/inBijbels6O, 12H, 16N, 25W, 28B, 28R, 31F, 32M, 32Q, 33A
Amsterdamseschool3I, 3J, 3K, 7I, 20L, 23W, 31N, 32E, 35I, 39N
apocriefeboeken34K
archeologie6A, 29B
Baudartius, Willem34P, 34Q, 35E, 35F, 35J
beeldspraak2H, 22A, 32F, 33C
BibelingerechterSprache, Die24H, 27H
bibliasacra.nl19I
BiestkensBijbel25V
Bijbelencultuur.nl23B
Bijbelgebruik9J, 9L, 12I, 40G
Bijbelwetenschapenvertalen3F
BijbelinGewoneTaal(zieook:gewonetaal)27A, 27K, 28A, 28F, 28K, 28Q, 29I, 29O, 29V, 30A, 30H, 30K, 30O, 31E, 31M, 31P, 32A, 32F, 32K, 32N, 32O, 33C, 33D, 33E, 33K, 33L, 33M, 33N, 33P, 34D, 34G, 34N, 35A, 35G, 36A, 36O, 39G
Boek, Het(LivingBible)3M, 6G, 7J, 29N
BorssumWaalkes, W.van18Q
buitenland, deBijbelinhet1I, 2A, 2M, 3L, 3P, 4C, 4G, 4J, 4K, 4N, 5C, 5F, 5N, 5P, 6B, 6K, 7C, 7D, 7E, 7P, 8G, 8N, 8P, 9D, 9E, 9F, 9G, 9I, 9K, 9M, 9N, 10D, 10E, 10F, 10H, 11B, 11D, 11F, 11I, 11K, 12A, 12C, 12K, 12O, 14K, 15B, 15M, 16A, 16B, 16K, 17M, 18E, 18T, 19D, 20D, 20K, 21C, 21E, 21F, 21I, 21M, 22Q, 23Q, 24H, 24O, 24T, 25T, 28E, 30R, 32D, 33G, 34H
BybelscheConferentievanSixtinusAmama28I
Calvijn, Johannes28S
CanisiusVertaling, Petrus14A
canonvandeBijbel(‘OT’en‘NT’)17K, 17L, 17M, 22M
Capelleveen, JanJ.van10K, 15O, 16M, 16N
concordantie20L, 20M, 20N, 20O, 20P, 20Q, 23C, 23P, 31B, 39H, 39O, 40D
DelftseBijbel12G, 25P
Deux-Aes23V, 26I
dialectzie:talen
digitalisatieennieuwemedia22D, 23A, 23B, 23K, 23L, 24F, 33T
dynamisch-equivalentzie:vertaalmethoden
DodeZeerollen5A, 10B, 10J, 15L, 19A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 32H
doxa14B, 14I, 15H, 15P, 35A
eenvoudigNederlandszie:gewonetaal
eerbiedshoofdletter40E, 40F
Einheitsübersetzung19H
Erasmus, Desiderius4F, 16D, 26N, 30F, 35Q
etymologischevalkuil32E
functioneel-equivalentzie:vertaalmethoden
geloofzie:pistis
gender(zieook:inclusiefvertalen)22F, 22G, 40F
genetivischattribuut(Hebreeuws)24K
GenevanBible/GeneefseBijbel1N, 15B, 16A
gewonetaal2J, 25C
godsnaam10M, 12K, 12O, 15G, 18C, 18D, 18J, 19B, 19J, 19K, 19L, 19M, 19N, 30N
GotischeBijbelvertaling13I
GroeiBijbel22F
GrootNieuwsBijbel(incl.GrootNieuwsvoorU)1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 1H, 1K, 1M, 2A, 2C, 2D, 2F, 2L, 3A, 3B, 3G, 3Q, 4D, 9J, 14H, 15D, 17A, 17K, 17P, 23M, 26Q, 33I
Haak, Theodore14K, 15B
Haft, DePsalmenindebewerkingvanLloyd31L
Hamelsveld, Ysbrandvan9B
handschriften, lay-outvan25E
Hebreeuwseletterkunde16H, 35N
Hebreeuwsesyntaxisentaalkunde14L, 22L, 32G, 39C
hermeneutiek2N, 7B, 11C, 12F, 13J, 14G, 15C, 15M, 16Q, 17S, 19B, 21B, 30M, 30R, 35I, 38P, 39E, 39F, 39H, 40N
HerzieneStatenvertaling27C, 27F, 29S, 29T, 30F, 35K, 35R
hoofdstuk-enversindeling17F
inclusiefvertalen16F, 17N, 18E, 22F, 22G, 29J, 34N, 39I, 40O, 40Q, 40R, 40U
internetenBijbelzie:digitalisatie
Jaakke, Alfons21P, 21Q, 21R, 21S, 21T, 21U
Jezus, historische34M
jongerenendeBijbel19W, 25C, 25J, 32J, 35H
JongerenBijbel25J
Judas, Evangelievolgens24L
kinderenendeBijbel4L, 8E, 26H, 30B, 31C, 34I, 34L
KingJamesVersion13B, 30D
klemtoonbijBijbelsenamen35D
koloniën, deBijbelindezie:buitenland, deBijbelinhet
Koster, vertalingvanAlbertS.19G
kunstendeBijbel16N, 23B, 25W, 26N
Kuyper, Abraham18M
LeidseVertaling21K
LeuvenseBijbel26C
lidwoord(Grieks)15F, 16C
LiesveltBijbel16D, 25I, 38L
liturgie, Bijbelinde23T, 28C
LutherBijbel1G, 4A, 7F, 16A, 27U, 36D
MaleiseBijbelvertaling162921E
Manetti, Giannozzo33O
NaardenseBijbel23W, 31B, 35K, 36A, 36P, 36Q, 39N
NederlandsBijbelgenootschap(incl.bibliotheek)2K, 4E, 5C, 5D, 6E, 7D, 7O, 8A, 8H, 9F, 10C, 10D, 10K, 11B, 11K, 11M, 17B, 17P, 21F, 24J, 25I, 25P, 25V, 26C, 26H, 26I, 26O, 26S, 26U, 27I, 27P, 27U, 28B, 28G, 28I, 28M, 28R, 30B, 33A, 34K
NBG-vertaling19511H, 10A, 10G, 10N, 20R, 20S, 20T, 20U, 20V, 20W, 20X, 20Y, 20L, 22B, 30G, 33H
NBV2136K, 36L, 36N, 37A, 37J, 37M, 37N, 37O, 38A, 38B, 38C, 38H, 38I, 38J, 39A, 39H, 39J, 39K, 39L, 39M, 39O, 39P, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40H, 40I, 40J, 40K, 40L, 40M, 40O, 40P, 40Q, 40R, 40S, 40T, 40U, 40V, 40W,  40X, 40Y
NBV-StudieBijbel25L
neerlandistiek(taalkunde, letterkunde)1H, 17G, 22C, 24C, 25B, 27D, 27J, 30K, 33L, 40H
NeubronnervanderTuuk, Herman21F
NieuweBijbelvertaling(voorgeschiedenis)7K, 7L, 7M, 7N, 8I, 8J, 8K, 8L, 8M, 8O, 9C, 9J, 10I, 24J, 33J
NieuweBijbelvertaling(vertaalproces)11H, 11K, 11M, 12E, 12F, 12I, 12L, 12M, 13A, 13C, 13G, 14E, 14F, 15G, 16F, 16I, 17Q, 17U, 17V, 18A, 18B, 18C, 18D, 18J, 18K, 18L, 18N, 18R, 18S, 19A, 19B, 19C, 19F, 19O, 19P, 19Q, 19R, 19S, 19T, 19U, 19V, 19W, 19X, 19Y, 19Z, 19AA, 19AB, 19AC, 19AD, 19AE, 20P, 20Q, 22A, 22C, 22I, 23C, 23G, 23U, 33J, 40Y
NieuweBijbelvertaling(presentatie, toelichting, reactie, kritiek)23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23I, 23J, 23K, 23M, 23N, 23O, 23P, 23R, 23S, 23T, 23U, 23X, 24A, 24B, 24E, 24G, 24I, 24J, 24K, 24N, 24Q, 24R, 25A, 25D, 25G, 25K, 25O, 25R, 25S, 25U, 25Z, 25AA, 26A, 26B, 26D, 26E, 26F, 26G, 26J, 26K, 26L, 26M, 26P, 26Q, 26T, 26V, 27B, 27E, 27F, 27G, 27J, 27N, 27R, 27T, 27X, 28C, 28D, 28J, 28O, 28T, 29Q, 30L, 31G, 31Q, 32B, 33J, 34A, 34R, 35D, 36O
NieuweBijbelvertaling, revisiezie:NBV21
oecumeneenvertalen7C, 8H, 9F, 9M, 11J, 11K, 13J, 17K, 19H, 23E, 40C
omgangstaal(zieook:gewonetaal)1A, 1K, 2J, 5J
Onderwijzer, rabbijnA.S.21J
Oosterhuis, vertalingvan(AlexvanHeusdenen)Huub20A, 31K
parafrase3B, 3G, 3M, 3Q, 7J
paratekst(kanttekeningen, opschriften)23A, 26T
partikels(Grieks)18F, 19E
Pasen/Pascha/Pesach25R
Passe, Crispijnde26O
Passion, The32C
PearlBible34B
perfectum(Grieks)11G, 12D, 12J, 31N
Peshitta3O
pistis11G, 40V
proza(enpoëzie)1C
poëzie(enproza)1C, 18K, 18L, 18R, 18S, 19F, 21V, 23X, 28K, 31L, 33K
pragmatiek18B, 18F, 18K, 19E
PrentBijbelvanPieterMortier28B
print-bybel(1720), Dekleine27I
Qumranzie:DodeZeerollen
registerenstijl17G, 17H
retorischeanalyse20E
Reuchlin, Johannes24M
SamenleesBijbel34I
SchriftuurlykeGeschiedenisvanJanLuiken28G
semantiek7B, 13F
Septuagint3K, 10B, 17R, 20M, 21O, 22K, 24S, 27V, 31E, 34C
SocietasHebraicaAmstelodamensis1E, nr.5/1, 7B, 18P, 33F
sociolinguïstiek5O
spelling(namen, transcripties)13B, 13D, 13G, 24E, 24G, 24P, 26A, 26E, 35D
SpreekBijbel11N
spreekwoorden, zegswijzenendeBijbel17I
StartBijbel8E, 12H
Statenvertaling2B, 3K, 6F, 6I, 6L, 6M, 6N, 6O, 7G, 7H, 8A, 10D, 10N, 12G, 13B, 14K, 15B, 16A, 17C, 17S, 18M, 19I, 23V, 24C, 24D, 24M, 26U, 27C, 29U, 30N, 31B, 35O, 37B, 37C, 37D, 39D
StudieBijbelinperspectief28N
SynodaleVertaling21K
talenendialecten, deBijbelinNederlandse5I, 10C, 18Q, 20G, 20H, 20I, 20J, 21N, 22N, 25F, 25Y, 27L, 27M, 27O, 27Q, 27S, 30I
Tanach(NBV)26A, 26D
targumim22P
tekstkritiek3E, 3H, 5A, 5G, 7K, 7L, 7M, 7N, 10J, 11C, 13L, 14D, 15L, 17Q, 17S, 18H, 20C, 21O, 23S, 24U, 29D, 29E, 29F, 29G, 29T, 30F, 32N, 35K, 35L, 35M, 35N, 35O, 35P, 35Q, 35R, 40B
tijdenmodaliteitvanverba(Grieks)31N
transcriptieHebreeuwsenGriekszie:spelling
Twisck, PieterJanszoon27P
Tyndale, William1N
typografie4G, 9C
UnitedBibleSocietieszie:buitenland
Utenhove, vertalingvanJan16D, 31O
UtrechtseVertaling21K
vertaalkunde1D, 1L, 3D, 4D, 4I, 4J, 7B(vgl.nr.7/3), 8D, 10B, 12C, 13F, 14A, 15I, 15K, 17G, 17J, 18O, 19C, 19D, 19E, 20F, 21D, 22Q, 25X, 29M, 29R, 30K, 30M, 30Q, 31B, 32F, 32L, 32P, 40C
vertaalmethoden(m.n.functioneel/dynamisch-equivalent;zieook:vertaalprincipes, concordantie)1A, 1D, 1E, 1H, 1K, 2L, 3A, 3B, 3D, 3G, 3I, 3J, 3K, 3Q, 4D, 4F, 4H, 5O, 6D, 6H, 7B, 7I, 9A, 11A, 13K, 16E, 17H, 17N, 17U, 18A, 18B, 18E, 19G, 20A, 20F, 20L, 20Q, 24Q, 25X, 29I, 32L, 33C, 33K, 35I
vertaalprincipesNieuweBijbelvertalingenNBV2111H, 12F, 12M, 13A, 13C, 14E, 16F, 17G, 17H, 17N, 17Q, 17U, 18A, 18B, 18N, 19B, 19C, 19H, 20Q, 23M, 23S, 24Q, 39H, 40C
vertaaltraditieen–geschiedenis2L, 3I, 3K, 6D, 6H, 10B, 10N, 11I, 11M, 12B, 13H, 15O, 16D, 16E, 16G, 17F, 18C, 18D, 19I, 20B, 21E, 22E, 23A, 24C, 29T, 30M, 30P, 30Q, 31F, 32E, 32M, 32Q, 33K, 33O, 33S, 34F, 35B, 35H, 35N, 37C, 37D, 38L, 39D
vertaalhulpmiddelen2G, 2I, 3H, 3N, 4P, 5G, 5O, 8C, 11C, 13L, 14D, 24F, 24U
VorstermanBijbel152828M
Vries, LourensJ.denr.15/4, 16J, 17J
Vulgata29M, 32Q
Waard, Jande2A, 7O, 8D, 9E, 10B, nr.15/3, 15I, 15J, 15K, 15L, 36J
WachtendoncksePsalmen35B
wereldvandeBijbel(realia)6A, 6C, 6J, 10L, 12N, 12P, 15E, 16L, 17D, 20P, 22H, 22I, 24N, 26F, 29B, 29R, 30C, 30E, 31G, 33R, 37F, 38D, 38J, 39A
Willibrordvertaling(1995)15A, 15N, 17K, 23M
Wycliffe21C
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

De codes in de rechterkolom van de tabel verwijzen naar artikelen en zijn terug te vinden via de inhoudsopgave.

Online artikelen

Op debijbel.nl is een ruime selectie beschikbaar van de artikelen die in Met Andere Woorden zijn verschenen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.12.1
Volg ons