Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zichtbaar aanwezig

Bijbeltekst(en)

14Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. 15Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, 16want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. 17Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest. 18Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan 19en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.’ 20Maar Petrus zei tegen hem: ‘U denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft? U zult, met uw geld, in het verderf worden gestort! 21U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. 22Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of Hij u uw slechte gedachten wil vergeven, 23want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad.’ 24Toen zei Simon: ‘Bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd.’ 25Nadat Petrus en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaardden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria.

Handelingen 8:14-25NBV21Open in de Bijbel

De mensen in Samaria zijn tot geloof gekomen! Ze zijn zelfs al gedoopt in de naam van Jezus. Toch laat de heilige Geest nog op zich wachten. Maar nadat Petrus en Johannes hebben gebeden en hun handen op hen hebben gelegd, komt Hij dan toch, op een zichtbare manier. De tovenaar Simon staat versteld. Hij heeft al vele wonderlijke dingen zien gebeuren, maar dit overstijgt alles. Hier gebeurt iets! Hier verandert echt wat. De tovenaar wil deze macht ook, en hoopt haar te kunnen kopen. Maar wat God vrijelijk geeft, is niet te koop of in te zetten voor eigen gewin! Als Gods Geest komt, is dat pure genade.

Is er een moment in jouw leven geweest dat je de heilige Geest hebt gevoeld of aan het werk hebt gezien? Wat deed dat met jou?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons