Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De volgende generatie

Bijbeltekst(en)

34Toen de HEER u hoorde klagen, ontstak Hij in woede. Hij zwoer: 35‘Niemand van deze verdorven generatie zal het goede land zien dat Ik jullie voorouders onder ede heb beloofd. 36Alleen Kaleb, de zoon van Jefunne, zal het zien; aan hem en zijn zonen zal Ik het gebied geven dat hij betreden heeft, want hij bleef volledig op de HEER vertrouwen.’ 37Door uw schuld werd de HEER ook kwaad op mij: ‘Ook jij mag het land niet in,’ zei Hij. 38‘Maar je rechterhand Jozua, de zoon van Nun, zal het wél binnengaan. Bereid hem voor op zijn taak; hij zal het land aan Israël in bezit geven. 39En jullie kinderen, die volgens jullie buitgemaakt zouden worden, jullie kinderen die zich nog niet bewust zijn van goed en kwaad, mogen dat land ook binnengaan. Aan hen zal Ik het geven, zij zullen het in bezit nemen. 40Maar jullie moeten nu omkeren en de woestijn weer in trekken, in de richting van de Rode Zee.’

41Toen hebt u mij geantwoord: ‘Wij hebben gezondigd tegen de HEER. Maar nu zullen we ten strijde trekken, zoals de HEER, onze God, ons heeft opgedragen.’ En nadat ieder van u zijn wapens had aangegord, wilde u in uw overmoed naar de bergen trekken. 42Maar de HEER droeg mij op u te waarschuwen: ‘Trek niet ten strijde – anders zullen jullie door je vijanden verslagen worden, want Ik ben niet in jullie midden.’ 43Ik heb u dat gezegd, maar u wilde niet luisteren en verzette u tegen het bevel van de HEER. U had de euvele moed om toch naar de bergen op te trekken. 44De Amorieten, die daar wonen, kwamen op u af en achtervolgden u als een zwerm bijen. Ze brachten u in het Seïrgebergte een verpletterende nederlaag toe en joegen u na tot aan Chorma. 45Na terugkomst klaagde u uw nood bij de HEER, maar Hij wilde niet naar u luisteren en hield zich doof. 46Zo bent u lange tijd in Kades gebleven.

1Ten slotte zijn we omgekeerd en de woestijn weer in getrokken, in de richting van de Rode Zee, zoals de HEER mij had opgedragen. Jarenlang trokken we om het Seïrgebergte heen.
Deuteronomium 1:34-2:1NBV21Open in de Bijbel

De Israëlieten bleken iedere keer weer te weinig vertrouwen op God te hebben om hun angsten te overwinnen. God besloot daarom dat alleen de volgende generatie in het land zou gaan wonen. Deze kinderen hadden de slavernij in en de bevrijding uit Egypte niet meegemaakt. Alles wat zij hierover wisten, hadden zij geleerd uit de verhalen over de ervaringen van hun ouders. Ze hadden wél gezien dat God elke dag voorzag in de vorm van manna, hemels brood. En dat Hij elke dag in een wolk en in vuur aanwezig was. Nu ze op het punt staan het nieuwe land binnen te trekken, zullen ze het met deze verhalen en ervaringen moeten doen.

Welke verhalen over Gods aanwezigheid in jouw leven geef jij door aan de volgende generatie?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons