Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

In zwakheid sterk

Bijbeltekst(en)

16Toen dus alle weerbare mannen waren gestorven, 17zei de HEER tegen mij: 18‘Vandaag trek je door Ar heen, het gebied van Moab. 19Je zult dan in de buurt komen van de Ammonieten. Bejegen ook hen niet vijandig en daag hen niet uit. Ook van het land van de Ammonieten geef Ik je niets in bezit; Ik heb het aan de nakomelingen van Lot in eigendom gegeven.’ 20(Ook dat wordt beschouwd als land van de Refaïeten, die daar vroeger woonden; in Ammon worden ze Zamzummieten genoemd. 21Het was een groot en machtig volk. Ze waren zo lang als de Enakieten. De HEER heeft hen uitgeroeid, zodat de Ammonieten zich meester konden maken van hun land en zich daar in hun plaats konden vestigen. 22Hetzelfde heeft Hij gedaan voor de afstammelingen van Esau in Seïr. Ter wille van hen heeft Hij de Chorieten uitgeroeid, waarna zij zich meester maakten van hun land en zich daar in hun plaats vestigden; zij wonen er tot op de dag van vandaag. 23En zo hebben ook de Kretenzers die hun eiland hadden verlaten de Awwieten uitgeroeid, die in de buurt van Gaza in dorpen woonden, en zich daar in hun plaats gevestigd.) 24De HEER zei: ‘Breek nu het kamp op en steek het dal van de Arnon over. Hierbij lever Ik Sichon, de Amoritische koning van Chesbon, met zijn land aan je uit. Val aan, daag hem uit en neem zijn land in bezit. 25Vanaf dit moment laat Ik alle volken ter wereld van angst voor jullie sidderen. Wanneer ze de geruchten over jullie horen, zullen ze jullie komst met schrik en beven tegemoetzien.’

Deuteronomium 2:16-25NBV21Open in de Bijbel

Het klinkt haast als een (te) sterk verhaal. Mozes vertelt dat toen alle sterke mannen gestorven waren God zei dat de Israëlieten door een vijandelijk gebied moesten trekken. Ze waren op dat moment ontzettend kwetsbaar! Maar zo liet God zien dat ze op Hem konden vertrouwen en niet op hun eigen kracht. Het verhaal wordt nog sterker: juist toen ze op hun kwetsbaarst waren, werden alle volken bang voor hen! De boodschap is duidelijk: God geeft hun het land. Hij heeft de touwtjes in handen, Hij heeft een plan. Hij weet wie wat toekomt. Juist in hun zwakheid werden de Israëlieten sterk door God.

Voel jij je weleens kwetsbaar of zwak? Weet dan dat het vertrouwen op God jouw kracht is!

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons