Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

God is er altijd

Bijbeltekst(en)

12Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. 13Ik schrijf u, ouderen: u kent Hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. 14Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent Hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen.

15Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 16want alles wat in de wereld is – begeerte, inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. 17De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

1 Johannes 2:12-17NBV21Open in de Bijbel

Johannes zegt dat je je naasten moet liefhebben, omdat je op die manier in Jezus’ voetsporen treedt. Maar de wereld met de slechte verlangens naar rijkdom, macht en begeerte moeten we juist niet liefhebben. Deze dingen gaan tegen de liefde in. Zelfzucht of verkeerde lust staat het liefhebben van de ander in de weg. Die tijdelijke, wereldse zaken komen dus niet uit God of uit liefde voort. Gods liefde en wie in navolging van Hem vanuit liefde leeft, blijven voor altijd bestaan.

Welke wereldse dingen vind jij moeilijk te weerstaan? Wat zou kunnen helpen om je meer te richten op Gods eeuwige liefde?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons