Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Huwelijk als metafoor

Bijbeltekst(en)

1Weet u dan niet, broeders en zusters – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen –, dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft? 2Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen. 3Als ze, terwijl haar man nog in leven is, de vrouw wordt van een ander, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden, dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt. 4Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: Hem die uit de dood is opgewekt; zo kunnen wij vrucht dragen voor God. 5Toen we nog volgens aardse maatstaven leefden, werd heel ons doen en laten beheerst door de zondige hartstochten die de wet in ons opriep, en droegen we alleen vrucht voor de dood. 6Maar nu zijn we bevrijd van de wet, waaraan we geketend waren; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

De wet en de zonde

7Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’ 8Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om allerlei begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos. 9Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven 10en dat werd mijn dood. Zo bleek het gebod, dat tot leven had moeten leiden, juist tot mijn dood te leiden. 11De zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. 12Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.

Romeinen 7:1-12NBV21Open in de Bijbel

Wat een spannend voorbeeld: het huwelijk! De wet is geldig totdat iemand sterft. Zo is het ook met het huwelijk: Het is geldig totdat je partner sterft. Daarna ben je vrij voor een nieuwe relatie. Het klinkt vreemd: ‘vrij’ nadat je partner is overleden. Wij zouden eerder zeggen ‘in de rouw’ of ‘verdrietig’. Paulus was niet getrouwd, misschien durfde hij daarom deze vergelijking te maken. Waar Paulus naar toe wil, is dit: Wie in Christus gelooft, is met Hem ‘gestorven’ en daarmee vrij van de wet. Door de wet hebben we de zonde leren kennen, maar de zonde heeft daar misbruik van gemaakt en heeft ervoor gezorgd dat we juist dat gingen doen wat de wet verbiedt.

Ben jij blij met de wet? Waarom?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons