Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBG Bijbelleesrooster 2023

Dit dagelijks leesrooster combineert wereldwijde en eeuwenoude leeswijzen. Wereldwijd lezen protestantse en katholieke kerken elk jaar één evangelie helemaal door. In 2023 is dat het Matteüsevangelie. Eeuwenoud is bijvoorbeeld de lezing van 1 Timoteüs 6 op de gedenkdag van de Augsburgse Geloofsbelijdenis, de eerste protestantse geloofsbelijdenis (25 juni).

Meld je aan voor dit leesplan of download het Bijbelleesrooster als PDF.

Overdenkingen

1 september – De HEER staat Hizkia bij  | 1 september 2023 lezen
2 september – Jezus, Mozes en Elia  | 2 september 2023 lezen
3 september – Niets is onmogelijk  | 3 september 2023 lezen
4 september – Hizkia uitgedaagd  | 4 september 2023 lezen
5 september – Het volk uitgedaagd  | 5 september 2023 lezen
6 september - Laat je niet ontmoedigen  | 6 september 2023 lezen
7 september - Ik ken je | 7 september 2023 lezen
8 september - God beschermt en bevrijdt  | 8 september 2023 lezen
9 september - Valstrikken | 9 september 2023 lezen
10 september - De Vader zorgt voor je | 10 september 2023 lezen
11 september - Van harte vergeven | 11 september 2023 lezen
12 september | 12 september 2023 lezen
13 september - Een teken uit de hemel | 13 september 2023 lezen
14 september - Hizkia's schatkamers | 14 september 2023 lezen
15 september - Manasses zondige praktijken | 15 september 2023 lezen
16 september - Amon volgt zijn vader | 16 september 2023 lezen
17 september - Geroepen en gevlucht | 17 september 2023 lezen
18 september - Jona's gebed | 18 september 2023 lezen
19 september - Nineve bekeert zich | 19 september 2023 lezen
20 september - (On)terechte boosheid | 20 september 2023 lezen
21 september - Een rechtvaardige rechter | 21 september 2023 lezen
22 september - Wie het gegeven is, begrijpt | 22 september 2023 lezen
23 september - Wie kan er gered worden | 23 september 2023 lezen
24 september - De laatsten zullen de eersten zijn | 24 september 2023 lezen
25 september - Dien de ander | 25 september 2023 lezen
26 september - Open onze ogen | 26 september 2023 lezen
27 september - De boekrol met de wet | 27 september 2023 lezen
28 september - Onheil over Jeruzalem | 28 september 2023 lezen
29 september - Josia maakt schoon schip (1) | 29 september 2023 lezen
30 september - Josia maakt schoon schip (2) | 30 september 2023 lezen
1 oktober - Joachaz en Jojakim | 1 oktober 2023 lezen
12 oktober - Maak een keuze | 12 oktober 2023 lezen
2 oktober - Jeruzalem in ballingschap gevoerd | 2 oktober 2023 lezen
3 oktober - Jeruzalem omsingeld | 3 oktober 2023 lezen
4 oktober - Jeruzalem verwoest | 4 oktober 2023 lezen
5 oktober - Juda in ballingschap gevoerd | 5 oktober 2023 lezen
6 oktober - Als je maar gelooft | 6 oktober 2023 lezen
7 oktober - Jezus' gezag | 7 oktober 2023 lezen
8 oktober - De mishandelde erfgenaam | 8 oktober 2023 lezen
9 oktober - Gods rijke zegen | 9 oktober 2023 lezen
10 oktober - De tijd is nabij | 10 oktober 2023 lezen
11 oktober - Een stem als een bazuin | 11 oktober 2023 lezen
12 oktober - Vreugde in uw nabijheid | 12 oktober 2023 lezen
13 oktober - Kom tot inkeer | 13 oktober 2023 lezen
14 oktober - Trouw tot in de dood | 14 oktober 2023 lezen
15 oktober - Een nieuwe naam | 15 oktober 2023 lezen
16 oktober - Houd vast aan wat je hebt | 16 oktober 2023 lezen
17 oktober - Gekleed in het wit | 17 oktober 2023 lezen
18 oktober - Trouw met trouw beantwoord | 18 oktober 2023 lezen
19 oktober - Wees koud of warm | 19 oktober 2023 lezen
20 oktober - U houdt mij aan de hand | 20 oktober 2023 lezen
21 oktober - Bruiloftsgasten | 21 oktober 2023 lezen
22 oktober - Geef aan God wat van God is | 22 oktober 2023 lezen
23 oktober - Een God van levenden | 23 oktober 2023 lezen
24 oktober - Het grootste gebod | 24 oktober 2023 lezen
25 oktober - Liefde met haat beantwoord | 25 oktober 2023 lezen
26 oktober - Red mij in uw trouw | 26 september 2023 lezen
27 oktober - Onophoudelijk aanbidding | 27 oktober 2023 lezen
28 oktober - Lof voor het lam | 28 oktober 2023 lezen
29 oktober - De zegels verbroken | 29 oktober 2023 lezen
30 oktober - De grote dag van toorn | 30 oktober 2023 lezen
31 oktober - De HEER is koning voor altijd | 31 oktober 2023 lezen
1 november - De waterbronnen van het leven | 1 november 2023 lezen
2 november - Stilte in de hemel | 2 november 2023 lezen
3 november - Het eerste wee | 3 november 2023 lezen
4 november - Zelfgemaakte goden | 4 november 2023 lezen
5 november - De toegang tot het koninkrijk | 5 november 2023 lezen
6 november - Wee de schriftgeleerden | 6 november 2023 lezen
7 november - Onschuldig bloed | 7 november 2023 lezen
8 november - De oprechte zal God zien | 8 november 2023 lezen
9 november - De hoogste tijd | 9 november 2023 lezen
10 november - Het tweede wee | 10 november 2023 lezen
11 november - De zevende bazuin | 11 november 2023 lezen
12 november - Het begin van de weeën | 12 november 2023 lezen
13 november - Grote verdrukking | 13 november 2023 lezen
14 november - Het teken van de Mensenzoon | 14 november 2023 lezen
15 november - Wees waakzaam | 15 november 2023 lezen
16 november - Betrouwbare dienaren | 16 november 2023 lezen
17 november - Juich, hemel! | 17 november 2023 lezen
18 november - De woedende draak | 18 november 2023 lezen
19 november - Standvastigheid en trouw | 19 november 2023 lezen
20 november - Het getal van het beest | 20 november 2023 lezen
21 november - In verbondenheid met Heer | 21 november 2023 lezen
22 november - Rijp voor de oogst | 22 november 2023 lezen
23 november - Bescherming tegen verraders | 23 november 2023 lezen
24 november - Wachten op de bruidegom | 24 november 2023 lezen
25 november - Welkom bij het feestmaal | 25 november 2023 lezen
26 november - Jullie deden het voor Mij | 26 november 2023 lezen
27 november - U alleen bent heilig | 27 november 2023 lezen
28 november - De offerschalen | 28 november 2023 lezen
29 november - Het is voorbij! | 29 november 2023 lezen
30 november - De wraak van de HEER | 30 november 2023 lezen
1 december - Gods ontferming en grote liefde | 1 december 2023 lezen
2 december - Scheur de hemel open | 2 december 2023 lezen
3 december - Wij zijn het werk van uw handen | 3 december 2023 lezen
4 december - Het grote Babylon | 4 december 2023 lezen
5 december - Het lam zal overwinnen | 5 december 2023 lezen
6 december - Gevallen is Babylon | 6 december 2023 lezen
7 december - Al je rijkdom voorbij | 24 december 2023 lezen
8 december - Zuiver, stralend linnen | 8 december 2023 lezen
9 december - Trouw en betrouwbaar | 9 december 2023 lezen
10 december - U bevrijdt de zwakken | 10 december 2023 lezen
11 december - Van uw roem wil ik zingen | 11 december 2023 lezen
12 december - De eerste opstanding | 12 december 2023 lezen
13 december - Het boek van het leven | 13 december 2023 lezen
14 december - Wees ons genadig | 14 december 2023 lezen
15 december - Met uitgestoken handen | 15 december 2023 lezen
16 december - Alle elllende vergeten | 16 december 2023 lezen
17 december - Een jubelende stad | 17 december 2023 lezen
18 december - Kom en red ons | 18 december 2023 lezen
19 december - David gezalfd | 19 december 2023 lezen
20 december - De Davidsburcht | 20 december 2023 lezen
21 december - Heer van de doorbraak | 21 december 2023 lezen
22 december - Bang voor de HEER | 22 december 2023 lezen
23 december - Dansen voor de HEER | 23 december 2023 lezen
24 december - Een huis voor God | 24 december 2023 lezen
25 december - Een eeuwig koningshuis | 25 december 2023 lezen
26 december - Zing voor de HEER | 26 december 2023 lezen
27 december - God zal bij ons wonen | 27 december 2023 lezen
28 december - Het nieuwe Jeruzalem | 28 december 2023 lezen
29 december - Ik kom spoedig | 29 december 2023 lezen
30 december - Kom, Heer Jezus! | 30 december 2023 lezen
31 december - Een liefdeslied | 31 december 2021 lezen

Start met dit leesplan

Dit leesplan vind je in de app Mijn Bijbel.

Lees je dit op je telefoon? Klik dan eenvoudig op onderstaande link.
Gebruik je nu een desktop? Pak dan je telefoon erbij, download de app Mijn Bijbel gratis via Google Play of App Store en zoek het leesplan in het overzicht van de leesplannen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.12.1
Volg ons