MeerOverDeBijbel.nl is opgeheven

Meer ontdekken over de Bijbel?

Welkom op debijbel.nl

Wie de wereld van de Bijbel wil ontdekken kan vanaf nu terecht op debijbel.nl. Onderwerpen die eerst op MeerOverDeBijbel.nl stonden (zoals informatie over de Psalmen of de Dode Zeerollen) zijn nu te raadplegen op deze nieuwe website van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Naast achtergrondinformatie over verschillende bijbelse onderwerpen, kunt u op debijbel.nl de Bijbel lezen in verschillende vertalingen en een uitgebreide beeldcollectie raadplegen. 

Ga naar de beginpagina van debijbel.nl

 

 

Onderwerp 'HEER: JHWH'

Schrijftablet met stift

Israël en de buurlanden

Over debijbel.nl
Gebruiksvoorwaarden