Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een N

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Naäm 1 1 Kronieken 4:15
Naäma 9 Genesis 4:22
Naäman Naämiet 24 Genesis 46:21 Lucas 4:27
Naära 4 Jozua 16:7
Naärai 1 1 Kronieken 11:37
Naäran 1 1 Kronieken 7:28
Nabal 21 1 Samuel 25:1
Nabateeër 2 1 Makkabeeën 5:25
Nabot 22 1 Koningen 21:1
Nachaliël 2 Numeri 21:19
Nacham 1 1 Kronieken 4:19
Nachamani 1 Nehemia 7:6
Nachas 11 1 Samuel 11:1
Nachat 5 Genesis 36:13
Nachbi 1 Numeri 13:14
Nachon 1 2 Samuel 6:6
Nachor 20 Genesis 11:22 Lucas 3:34
Nachrai 2 2 Samuel 23:37
Nachson 13 Exodus 6:23 Matteüs 1:4
Nadab 28 Exodus 6:23 Tobit 11:18
Nadabat 1 1 Makkabeeën 9:37
Nafis 3 Genesis 25:15
Naftali Naftaliet; Naftalipoort 59 Genesis 30:8 Tobit 1:1 Matteüs 4:13
Naftuchiet 2 Genesis 10:13
Naggai 1 Lucas 3:25
Nahalal 2 Jozua 19:15
Nahalol 1 Rechters 1:30
Naharaïm 2 1 Kronieken 19:6
Nahum 2 Nahum 1:1 Tobit 14:4
Naïn 1 Lucas 7:11
Nanea 2 2 Makkabeeën 1:13
Narcissus 1 Romeinen 16:11
Natan 46 2 Samuel 5:14 Tobit 5:14 Lucas 3:31
Natanaël 7 Judit 8:1 Johannes 1:45
Naüm 1 Lucas 3:25
Nazaret 30 Matteüs 2:23
Nazoreeër 2 Matteüs 2:23
Nea 3 Jozua 19:13
Neapolis 1 Handelingen 16:11
Nearja 3 1 Kronieken 3:22
Nebai 1 Nehemia 10:20
Nebajot 5 Genesis 25:13
Neballat 1 Nehemia 11:34
Nebat 26 1 Koningen 11:26 Sirach 47:23
Nebo 13 Numeri 32:3
Nebukadnessar 122 2 Koningen 24:1 Judit 1:1
Nebusarsechim 1 Jeremia 39:3
Nebusazban 1 Jeremia 39:13
Nebuzaradan 19 2 Koningen 25:8
Nechelamiet 2 Jeremia 29:24
Nechemja 3 Ezra 2:1
Necho 9 2 Koningen 23:29
Nechum 1 Nehemia 7:6
Nechusta 1 2 Koningen 24:8
Nedabja 1 1 Kronieken 3:18
Nefeg 4 Exodus 6:21
Nefusim 2 Ezra 2:50
Negev 31 Genesis 12:9
Neginat 1 Psalmen 61:1
Nehemia 22 Nehemia 1:1 Sirach 49:10
Neïël 1 Jozua 19:27
Nekoda 4 Ezra 2:48
Nemuel Nemueliet 4 Numeri 26:9
Ner 15 1 Samuel 14:50
Nereus 1 Romeinen 16:15
Nergal 1 2 Koningen 17:30
Nergal-Sareser 5 Jeremia 39:3
Neri 1 Lucas 3:27
Neria 11 Jeremia 32:12 Baruch 1:1
Nesiach 2 Ezra 2:54
Nesib 1 Jozua 15:43
Netaïm 1 1 Kronieken 4:23
Netanel 14 Numeri 1:8
Netanja 13 2 Koningen 25:23
Netanmelech 1 2 Koningen 23:11
Netofa 11 2 Samuel 23:28
Nibchaz 1 2 Koningen 17:31
Nibsan 1 Jozua 15:62
Niger 1 Handelingen 13:1
Nijl Nijlwater 38 Genesis 41:1 Sirach 24:27
Nikanor 51 1 Makkabeeën 3:38 Handelingen 6:5
Nikodemus 6 Johannes 2:22
Nikolaïet 2 Openbaring 2:6
Nikolaüs 1 Handelingen 6:5
Nikopolis 1 Titus 3:12
Nimra 1 Numeri 32:3
Nimrim 2 Jesaja 15:6
Nimrod 4 Genesis 10:8
Nimsi 5 1 Koningen 19:16
Nineve Nineviet 42 Genesis 10:11 Tobit 1:3 Matteüs 12:41
Nisroch 2 2 Koningen 19:37
Noa 4 Numeri 26:33
Noach 59 Genesis 5:1 Tobit 4:12 Matteüs 24:37
Noadja 2 Ezra 8:33
Nob 8 1 Samuel 21:2
Nobach 3 Numeri 32:42
Nocha 1 1 Kronieken 8:2
Nod 3 Genesis 4:16
Nodab 1 1 Kronieken 5:19
Nofach 1 Numeri 21:30
Noga 2 1 Kronieken 3:6
Noömi 28 Ruth 1:2
Nubië Nubiër; Nubisch 46 Genesis 2:13
Numenius 4 1 Makkabeeën 12:16
Nun 31 Exodus 33:11 Sirach 46:1
Nymfa 1 Kolossenzen 4:15
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons