Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een K

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Kabbon 1 Jozua 15:40
Kabseël 3 Jozua 15:21
Kabul 1 Jozua 19:27
Kades 17 Genesis 14:7 Judit 1:9
Kades-Barnea 11 Numeri 32:8 Judit 5:14
Kadmiël 8 Ezra 2:40
Kadmoniet 1 Genesis 15:19
Kafarnaüm 19 Matteüs 4:13
Kafarsalama 1 1 Makkabeeën 7:31
Kaftoriet 1 Deuteronomium 2:23
Kaïn 23 Genesis 4:1 Hebreeën 11:4
Kajafas 9 Matteüs 26:3
Kalach 2 Genesis 10:11
Kaleb Kalebiet 43 Numeri 13:6 Sirach 46:1
Kaleb-Efrata 1 1 Kronieken 2:24
Kalkol 2 1 Koningen 5:11
Kallai 1 Nehemia 12:20
Kallistenes 1 2 Makkabeeën 8:33
Kalne 2 Genesis 10:10
Kalno 1 Jesaja 10:9
Kamon 1 Rechters 10:5
Kana 10 Jozua 16:8 Johannes 2:1
Kanaän Kanaäniet; Kanaänitisch 167 Genesis 9:18 Judit 5:3 Matteüs 15:22
Kananeüs 2 Matteüs 10:4
Kanne 1 Ezechiël 27:23
Kappadocië 2 Handelingen 2:9
Kareach 7 2 Koningen 25:23
Karië Kariër 3 1 Makkabeeën 15:23
Karka 1 Jozua 15:3
Karkas 1 Ester 1:10
Karkemis 3 2 Kronieken 35:20
Karkor 1 Rechters 8:10
Karmel 31 Jozua 12:22 Judit 1:8
Karmi Karmiet 12 Genesis 46:9 Judit 6:15
Karnaïm 1 Amos 6:13
Karnaïn 3 1 Makkabeeën 5:26
Karnion 1 2 Makkabeeën 12:21
Karpus 1 2 Timoteüs 4:13
Karsena 1 Ester 1:14
Karta 1 Jozua 21:34
Kartan 1 Jozua 21:32
Kaserin 1 Tobit 11:1
Kasifja 2 Ezra 8:17
Kasluchiet 2 Genesis 10:14
Kaspin 1 2 Makkabeeën 12:13
Kattat 1 Jozua 19:15
Kauda 1 Handelingen 27:16
Kebarkanaal 8 Ezechiël 1:1
Kedar 13 Genesis 25:13
Kedem 1 Genesis 25:6
Kedema 2 Genesis 25:15
Kedemot 4 Deuteronomium 2:26
Kedes 15 Jozua 12:22 Tobit 1:2
Kedorlaomer 6 Genesis 14:1
Kedron 3 1 Makkabeeën 15:39
Kefar-Haämmoni 1 Jozua 18:24
Kefas 9 Johannes 1:42
Kefira 4 Jozua 9:17
Kefirim 1 Nehemia 6:2
Kehat Kehatiet; Kehatitisch 46 Genesis 46:11
Kehelata 2 Numeri 33:22
Keïla 19 Jozua 15:44
Kelaja 1 Ezra 10:23
Kelal 1 Ezra 10:30
Kelita 3 Ezra 10:23
Kelub 2 1 Kronieken 4:11
Kelubai 1 1 Kronieken 2:9
Keluhu 1 Ezra 10:35
Kemos 9 Numeri 21:29
Kemuel 3 Genesis 22:21
Kenaäna 5 1 Koningen 22:11
Kenan 7 Genesis 5:9 Lucas 3:36
Kenani 1 Nehemia 9:4
Kenanja 3 1 Kronieken 15:22
Kenat 2 Numeri 32:42
Kenaz 10 Genesis 36:11
Kenchreeën 2 Handelingen 18:18
Kendebeüs 7 1 Makkabeeën 15:36
Keniet 11 Genesis 15:19
Kenizziet 4 Genesis 15:19
Keran 2 Genesis 36:26
Kerem 1 Jozua 15:59
Keren-Happuch 1 Job 42:14
Keretiet 10 1 Samuel 30:14
Keriot 2 Jeremia 48:24
Keriot-Chesron 1 Jozua 15:25
Kerit 2 1 Koningen 17:3
Keros 2 Ezra 2:44
Kerub 2 Ezra 2:59
Kesalon 1 Jozua 15:10
Kesed 1 Genesis 22:22
Kesia 1 Job 42:14
Kesil 1 Jozua 15:30
Kesullot 1 Jozua 19:18
Ketura 4 Genesis 25:1
Kewan 2 Amos 5:26
Kewe 2 1 Koningen 10:28
Kezib 1 Genesis 38:5
Kibrot-Hattaäwa 5 Numeri 11:34
Kibsaïm 1 Jozua 21:22
Kidon 1 1 Kronieken 13:9
Kidron Kidronbeek; Kidrondal 12 2 Samuel 15:23
Kijjoen 1 Amos 5:26
Kileab 1 2 Samuel 3:3
Kiljon 3 Ruth 1:2
Kilmad 1 Ezechiël 27:23
Kimham 3 2 Samuel 19:38
Kina 1 Jozua 15:22
Kinneret 7 Numeri 34:11
Kir 4 2 Koningen 16:9
Kir-Chareset 2 2 Koningen 3:25
Kir-Cheres 3 Jesaja 16:11
Kirjataïm 6 Numeri 32:37
Kirjat-Arba 10 Genesis 23:2
Kirjat-Baäl 2 Jozua 15:60
Kirjat-Chusot 1 Numeri 22:39
Kirjat-Jearim 21 Jozua 9:17
Kirjat-Sanna 1 Jozua 15:49
Kirjat-Sefer 6 Jozua 15:15
Kir-Moab 1 Jesaja 15:1
Kis 23 1 Samuel 9:1 Ester (Grieks) A:1 Handelingen 13:21
Kisi 1 1 Kronieken 6:29
Kisjon 2 Jozua 19:20
Kislon 1 Numeri 34:21
Kislot-Tabor 1 Jozua 19:12
Kison Kisondal 6 Rechters 4:7
Kitlis 1 Jozua 15:40
Kitron 1 Rechters 1:30
Kittiër 7 Genesis 10:4
Kleopas 1 Lucas 24:18
Klopas 1 Johannes 19:25
Knidus 2 1 Makkabeeën 15:23 Handelingen 27:7
Koa 1 Ezechiël 23:23
Kola 1 Judit 15:4
Kolaja 2 Nehemia 11:7
Kolchoze 2 Nehemia 3:15
Kolosse 1 Kolossenzen 1:2
Kona 1 Judit 4:4
Konanjahu 2 2 Kronieken 31:12
Korach Korachiet 46 Genesis 36:5 Sirach 45:18 Judas 1:11
Korchiet 1 Numeri 26:58
Kore 3 1 Kronieken 9:19
Korinte Korintiër 11 Handelingen 18:1
Kos 3 1 Kronieken 4:8 1 Makkabeeën 15:23 Handelingen 21:1
Kosam 1 Lucas 3:28
Kozbi 2 Numeri 25:15
Kozeba 1 1 Kronieken 4:22
Krates 1 2 Makkabeeën 4:29
Kreta Kretenzer 17 Deuteronomium 2:23 1 Makkabeeën 10:67 Handelingen 2:11
Kubiet 1 Ezechiël 30:5
Kulon 1 Jozua 15:59
Kus 7 Genesis 10:6
Kusajahu 1 1 Kronieken 15:17
Kusan 1 Habakuk 3:7
Kusan-Risataïm 2 Rechters 3:8
Kusi 2 Jeremia 36:14
Kuta 2 2 Koningen 17:24
Kyamon 1 Judit 7:3
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons