Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
12 november 2018

Leesplan ‘Oorlog en vrede’

Op 11 november was het honderd jaar geleden dat de wapens zwegen. De Eerste Wereldoorlog, die meer dan 8 miljoen soldaten het leven kostte, was voorbij. Wie daar aan de hand van de Bijbel bij wil stilstaan, kan intekenen op het zevendaagse leesplan dat vanaf vandaag op deBijbel.be beschikbaar is.
In dit Bijbelleesrooster neemt het VBG u mee naar zeven teksten over het thema ‘Oorlog en vrede’. Het rooster begint met Psalm 91, waarin het gaat over Gods bescherming, een psalm die voor soldaten van toen en hun thuisfront veel betekende. Het eindigt met een tekst uit Jesaja 2 waarin God de mensheid een vreedzame toekomst belooft. Zo laat het leesplan zien dat God persoonlijk betrokken is bij ieder mens en tegelijk een plan heeft voor heel de wereld.

Herman Van Rompuy

Oud-voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy benadrukte recent in een interview met het VBG de betekenis van de Bijbel bij de uiteindelijke verzoening in Europa. ‘In 1945 zei men “Dit nooit meer”. De oprichters van wat nu de EU is – Schuman, De Gasperi, Adenauer – wilden de zwarte bladzij omslaan. Juist deze gelóvige mannen werkten aan verzoening, de christelijke deugd bij uitstek.’

Aanmelding

Wie meedoet aan dit leesplan, krijgt een week lang dagelijks een Bijbeltekst in de mailbox met een korte toelichting en een vraag om over na te denken. Intekenen kan via deBijbel.be.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons