Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
7 november 2018

Hoe gaat het Onzevader in de NBV straks klinken?

Bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zal ook het Onzevader worden aangepast. Het doel is een verbeterde versie te maken die ook heel geschikt is om hardop te bidden. Het Nederlands Bijbelgenootschap publiceerde hier in mei de gereviseerde versie. Deze week kunt u nog stemmen over de zesde bede.

Onzevader

‘Het taalgebruik van de traditionele versie van het Onzevader staat ver af van vandaag. Straks weet niemand meer wat we in dit gebed nu eigenlijk bidden, terwijl dit het mooiste gebed is dat we hebben. Daarom kwam de NBV in 2004 met een eigentijdse vertaling, die we nu nog iets hebben aangescherpt’, zegt Matthijs de Jong, nieuwtestamenticus en projectleider van de revisie. ‘We hebben goed gelet op de cadans in de tekst, waardoor deze versie heel geschikt is om hardop te bidden. Ook willen we kerken hiermee een nieuwe gelegenheid geven om een eigentijdse versie van het Onzevader te gaan gebruiken.’

Drie vertaalopties

De aanpassingen in het Onzevader vloeien voort uit de NBV-revisie. De zesde bede bevat de meest opvallende verandering. Voorgesteld wordt om ‘red ons uit de greep van het kwaad’ (vertaling NBV 2004) te veranderen in ‘red ons van het Kwaad’ (revisievoorstel NBV). ‘We stellen een hoofdletter voor bij “Kwaad” om duidelijk te laten uitkomen dat het om een personificatie gaat: het kwaad als macht waartegen we bescherming zoeken’, aldus Matthijs de Jong. Maar ook ‘red ons van het kwaad’ is een goede vertaaloptie. Omdat dit een opvallende verandering is ten opzichte van de versie uit 2004, leggen we alle drie de vertaalopties voor aan het publiek.’  

Het NBG presenteerde de nieuwe tekst mét uitgebreide toelichting in het vakblad Met Andere Woorden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons