Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
20 april 2020

Het grootste geschenk is ….

Zondag is het Palmpasen. Dat is in veel kerken een feestelijke dienst. Soms komen de kinderen in optocht de kerk in, zwaaiend met hun zelf geknutselde paasstokken.

Dat kan nu allemaal niet, en dat maakt je misschien verdrietig. Toch ligt er in de tekst die op Palmpasen vaak gelezen wordt – het verhaal van Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt – een boodschap die je blij kan maken. 

Crisis

Ook toen was het crisis. Voor de Joden in Jezus’ tijd was de Romeinse bezetting een groot probleem. Die bezetting had invloed op allerlei onderdelen van het dagelijks leven. Het was een crisis die tientallen jaren duurde. Voor velen was de enige hoop dat God een redder zou sturen, een bevrijder, die zijn volk zou verlossen van de vijand, zoals God dat vroeger ook had gedaan. En nu wás er zo’n redder, Jezus, gestuurd door God. Hij kon een einde maken aan de crisis. Toen kwam die dag met Jezus op de ezel. Een dag van juichende mensen en stralende ogen. Een dag van grote verwachtingen. 

Alles wordt anders

Maar het ging anders. Er kwam geen bevrijding van de Romeinen, geen kant-en-klare oplossing. Toch bracht Jezus een groot geschenk met zich mee. Jezus opende de poort naar God. Hij liet zien dat Gods wereld dichtbij is. Veel dichterbij dan je denkt. Hij wijst ons de weg erheen. En die weg is: de liefde. Jezus liet zien: als je leeft vanuit de liefde, voor God en mensen, dan zie je andere dingen, dan leef je anders en voel je anders.

Verandert het de wereld? Ja en nee. In de wereld van toen waren de Romeinen nog steeds de baas. En in onze wereld is het virus nog lang niet bedwongen. En toch maakt het alles anders: het verandert jezelf, het verandert de mensen om je heen in kinderen van God, het verandert de wereld even in Gods wereld. En het verandert de dood omdat de band met God sterker is dan al het andere, zelfs sterker dan de dood. 

Het grootste geschenk is niet dat je veilig, gezond en zonder zorgen kunt leven – hoe ontzettend waardevol dat ook is. Het grootste geschenk is dat Gods liefde je draagt.

Liefde is…

Paulus schrijft in 1 Korintiërs 13 dat die liefde ook in ons eigen leven het allerbelangrijkste is. Want ze geeft alles om ons heen kleur en zin en hoop. 

Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Elkaar de ruimte geven, elkaar iets gunnen. Omzien naar elkaar in moeilijke tijden. Luisteren naar de angst en zorgen van een ander. Elkaar troosten en opbeuren. Je hart openstellen voor ieder mens. Liefde is kleine concrete hulp bieden aan elkaar, en het is boven alles de moed niet opgeven. 

Met liefde bedwing je geen virus, zoals je er ook geen Romein mee verjaagt. En toch is dit het mooiste geschenk. Want het verbindt ons met God en met elkaar. Het geeft ons hoop en vertrouwen. 

In alles wat hij zei en deed maakte Jezus Gods nieuwe wereld zichtbaar. En Hij liet nóg iets zien: je vindt Gods wereld niet door je eigen wereld de rug toe te keren. Juist niet. Jezus zocht het op: de ellende, de problemen, de armen en de zieken. Juist daar – midden in deze wereld, ik zou haast zeggen, in deze wereld op z’n zwartst – wilde Hij iets van Gods wereld laten zien. 

In de week die komt, leven we toe naar Pasen. Pasen is de roep om dansend achter Jezus aan te gaan naar de nieuwe wereld. Pasen is het geloof dat zelfs op de zwartste momenten van deze wereld Gods wereld niet ver weg is. Wie meegaat op de weg van de liefde, de weg van Gods wereld, is verbonden met Jezus, in zijn dood en in zijn leven. 

Matthijs de Jong 
Hoofd Vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons