Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
2 mei 2019

Een lastige vertaal kwestie – denkt u mee?

Eén van de lastigste kwesties bij het vertalen van het Nieuwe Testament is het woord sarx. Over de manier waarop de NBV dat heeft vertaald in Romeinen 7-8 is veel discussie. Deze video bespreekt de kwestie en legt uit wat de achtergrond is van het begrip sarx. Het eindigt met een mogelijk alternatief voor de vertaling van Romeinen 7-8, en nodigt de lezers uit om erop te reageren. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Stuur je reactie naar info@Bijbelgenootschap.nl.

Matthijs de Jong, hoofd vertalen NBG

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons