Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
8 mei 2017

Bijbelvertaling in Kikongo voor Angola

Een Bijbel hebben, maar hem niet kunnen begrijpen. Dat is de situatie van mensen die Kikongo spreken in Angola. Een nieuwe Bijbelvertaling is hard nodig, omdat hun huidige Bijbelvertaling (uit 1926) bijna niet meer te lezen is.

De vertaling uit 1926 is verouderd op het gebied van taalgebruik, spelling en vertaalwijze. Voor nieuwe generaties is deze Bijbel zelfs helemaal niet te lezen. Dit maakt het voor hen niet alleen onmogelijk zelf in de Bijbel te lezen, maar ook om de Bijbellezing tijdens de kerkdiensten te begrijpen.

Een nieuwe Bijbelvertaling in het Kikongo van nu

Gelukkig is er goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Bijbelvertaling in de hedendaagse taal. Een tekst die de rijkdom van de Bijbel weer toegankelijk maakt voor jonge mensen. ‘Daar is dringend behoefte aan’, zegt voorganger Diludama Manuel, die het project coördineert. ‘Mensen kijken echt uit naar de nieuwe vertaling, omdat die hen helpt het woord van God te begrijpen in hun eigen taal. Maar op dit moment is er te weinig geld om het vertaalproject af te ronden.’

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe Bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van deBijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.20
Volg ons