Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
19 januari 2022

Waar kijk jij naar?

op weg met de NBV21

In de blogserie Op weg met de NBV21 vertellen bekende Bijbellezers uit Nederland en Vlaanderen wat heeft de NBV21 hen te zeggen heeft voor het leven en werk.

Door Ruth Sleebos-van Otterloo

‘Wat heeft de NBV21 je te zeggen voor je leven en werk?’ Ruth Sleebos was een van de Nederlanders en Vlamingen die in oktober de NBV21 kregen aangeboden. Voor haar is de Bijbel het boek dat haar helpt haar ogen op Jezus gericht te houden.

‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof.’

Hebreeën 12:2

‘Wat zegt jouw glazen bol voor 2022?’ De toekomst willen inzien is al sinds de oudheid een verlangen van de mensheid. Niet voor niets waren en zijn door de eeuwen heen allerlei toekomstvoorspellers, wichelaars en waarzeggers actief. We willen graag weten hoe onze weg loopt, wat de gevolgen zijn van de keuzes die we (willen) maken, om vervolgens ons leven daarnaar te richten in de hoop dat het er beter van wordt en dat we er alles uit kunnen halen wat erin zit. Maar geeft het ons werkelijk vreugde, vrede en hoop om onze toekomst te kennen? Geeft het ons een reden om te leven?

Focus

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Starten met voornemens is dan zo’n dingetje waar we elkaar mee om de oren kunnen slaan. Voornemens vloeien voort uit je hoe je kijkt naar je leven en je toekomst. Daar richt je vervolgens je leven naar in. En jouw blik op de toekomst wordt bepaald door je omstandigheden, je verwachtingen en je wereldbeeld.

Wat is jouw toekomstperspectief? Wat beoog jij? Waar focus je op, juist in een tijd waarin een coronapandemie, de gevolgen van klimaatverandering en allerlei andere crisissen het leven beheersen?

Eerlijk gezegd kan het mij best wel neerslachtig en onrustig maken als ik naar alle problemen kijk. Ik voel me lamgeslagen en ben geneigd mijn kop in het zand te steken. Van de wereld zoals die nu is kan ik intens verdrietig worden. Vooral als de wetenschap zegt dat, als we zo doorgaan, het wel eens snel afgelopen kan zijn met onze tijd hier op aarde. Kijken naar de toekomst zoals die ons wordt voorgespiegeld is dan weinig hoopvol.

Wat voor verschil maakt ons geloof in de God van de Bijbel dan? De Bijbel is een profetisch boek: er staat veel in over de toekomst. Ook maken we in de Bijbel kennis met de God van alle eeuwen, de Alfa en Omega. De schrijver van de Hebreeënbrief roept de lezers en hoorders van hoofdstuk 12:2 op om hun blik op Jezus te houden. Dus op Hem van Wie de Bijbel zegt dat alles door Hem en voor Hem en tot Hem is geschapen (Kolossenzen 1:16). Jouw leven, mijn leven, de schepping, de toekomst. Alles.

Zeker: er gaat rust uit van de opdracht om onze blik op Hem te richten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe snel worden we niet afgeleid door onze moderne ‘glazen bollen’, onze schermen, waarlangs van alles naar ons toekomt: telefoonberichtjes, nieuws en sociale media. De eerste uitdaging is: deze hobbels overwinnen en je blik op Jezus richten. Dat is een dagelijkse strijd. Wie of wat wint jouw aandacht?

Wie is Jezus?

De aansporing ‘zien op Jezus’ kent wellicht nog een hindernis. Zien op Jezus, wie of wat zie jij dan? De Bijbel kan op zo veel manieren tot jou komen en iedereen lijkt weer iets anders in dezelfde tekst te lezen. Is Jezus een historisch figuur, die mooie woorden heeft gesproken die je helpen om een beter mens te worden? Een godheid die als opium voor het volk fungeert? Een profeet die de toekomst heeft voorspeld? Een vloekwoord om je frustraties mee af te reageren?

Ik ben voor mezelf tot de ontdekking gekomen dat de Here Jezus niet in één woord of beschrijving te vangen is. Elke keer opnieuw mag ik iets nieuws ontdekken van wie Hij is.

Puur je ogen richten op Jezus zoals de Hebreeënschrijver ons aanmoedigt: wat doet dat dan met je? De context van deze aanmoediging gaat over volharden in geloof. Het leert mij: als ik mijn blik omhoog richt, me focus op Jezus, die alles, ook de toekomst, in zijn hand houdt, komt mijn leven veel meer in perspectief te staan. Dan komt er vrede in mijn hart, ontstaat er levensvreugde en groeit mijn geloof. Ik ontdek dat Jezus niet alleen de toekomst in zijn hand houdt, maar dat Hijzelf de toekomst is!

Hoe kun je dan leren kijken naar Jezus, zul je je misschien afvragen? Lees vooral de Bijbel! Lees je mee en leer je mee kijken naar Jezus? Ik ben benieuwd naar wat jij van Hem ziet en wat het met jou doet!

Ruth Sleebos-van Otterloo
Algemeen secretaris Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons