Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
21 december 2022

Vrede op aarde

Door Rebecca Cauwels

Bij vrede denken we misschien als eerste aan de afwezigheid van oorlog, maar in de Bijbel wordt het begrip shalom gebruikt, en dat gaat veel verder dan ‘geen oorlog’. Het Nederlandse woord dat het meest in de buurt komt is heelheid.

Herstel van heelheid

Het leven is complex, het zit vol met dingen die in beweging zijn: situaties, relaties, gezondheid … Er hoeft maar één ding kapot te gaan en de heelheid is weg. Het leven is dan incompleet en heeft herstel nodig.

Tijdens advent denken we terug aan de geboorte van Jezus en kijken we uit naar zijn terugkomst. Eén van de redenen waarom Jezus mens werd was om vrede (heelheid dus!) te brengen tussen gebroken mensen en een perfecte God. Door de geboorte van Jezus wordt vrede mogelijk, maar er is meer!

Zacharias, de vader van Johannes de Doper, zingt bij de geboorte van zijn zoon:

‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren,
in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Lucas 1:78-79

‘Het stralende licht uit de hemel’ – dat gaat over Jezus die als mens naar ons toe komt. En vanaf het allereerste begin zit daar ook een opdracht in besloten: we mogen zelf onze voeten zetten op de weg van de vrede. Die opdracht wordt nog veel duidelijker wanneer Jezus jaren later, na zijn dood en opstanding, aan de leerlingen verschijnt, met deze groet:

‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’

Johannes 20:21

Jezus geeft ons niet alleen zijn vrede, Hij zendt ons ook uit om vrede te verspreiden. Dat betekent meer dan ‘geen ruzie maken’, het betekent de dingen die kapot zijn rondom ons tot heelheid herstellen.

Waar is heelheid nodig?

En er is veel kapot om ons heen: kinderen zonder veilig thuis, vrouwen die door armoede of manipulatie in de prostitutie gedwongen worden, schuldenproblematiek, vluchtelingstromen, huwelijken die moeilijk lopen of zelfs verbroken zijn, overspel, mishandeling, tijdelijke of langdurige ziekte, beschadigde identiteiten, racisme, uitsluiting, liefdeloosheid. Zoveel gebrokenheid, en onze roeping is duidelijk: zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik ook jullie uit.

Voor welke gebrokenheid wil jij deze kerstperiode oog hebben? Door welke gebrokenheid wil jij je laten raken zodat je in staat bent om, hoe klein dan ook, een stukje heelheid te herstellen?

Rebecca Cauwels
Gebaseerd op: Adventskalender t.v.v. Cherut (dag 7 & 8)

Gerelateerde berichten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons