Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
18 september 2023Hetty Lalleman

O zee van Gods liefde

Je bent met iets bezig en ineens schiet je een regel uit een lied te binnen – heb jij dat ook weleens? Onbewust hebben je hersenen blijkbaar verband gelegd tussen wat je aan het doen bent en de voorraad teksten en liederen die in je brein is opgeslagen. Professor Erik Scherder kan je ongetwijfeld uitleggen hoe dit werkt, ik ben maar een leek op dit gebied.

De liedregel die boven deze blog staat, ‘O zee van Gods liefde’, schoot me onlangs te binnen toen ik in de zee aan het zwemmen was. Wat heerlijk om de golven over je heen te laten komen en mee te dobberen! Ik heb er enorm van genoten dat ik dit kon doen, dankzij de warme dagen die we in deze zomer nog hebben gekregen.

Ondergedompeld in Gods liefde

Het is een oud lied: ‘O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd ...’ We zongen het in de kerk waar ik opgroeide. Een oud lied van Johannes de Heer, dacht ik, maar toen ik het opzocht bleek het ‘Stichterslied’ te heten van het Leger des Heils, in 1893 geschreven door de oprichter, William Booth.

Booth trok zich de enorme armoede en de hopeloze situatie van veel mensen in het East End van Londen aan. Hij bood hoop door het evangelie van Gods genade, liefde en vergeving te verkondigen en door praktisch te helpen. Hij had wat we tegenwoordig een ‘holistische’ visie noemen: hij had het welzijn van de hele mens op het oog, fysiek, mentaal, geestelijk.

In dit ‘Stichterslied’ gaat het om Gods liefde, waardoor mensen vergeving ontvangen van hun zonden. Je mag je laten onderdompelen in de liefde van God en weten dat je vergeving krijgt voor de fouten die je hebt gemaakt. In deze tijd houden we niet van het woord zonde, maar niemand kan eromheen dat er ontzettend veel mis is in deze wereld, op grote en kleine schaal, waarvoor mensen aansprakelijk zijn.

Het valt mij op dat waar mensen elkaar iets ergs aandoen, de reacties van anderen heel fel kunnen zijn. Uitlatingen als: ‘Ik vergeef het hem nooit,’ ‘Ik hoop dat hij alle dagen van zijn leven in pijn doorbrengt,’ en nog veel ergere dingen. Mensen vragen mij, als oudtestamentica, waarom er ‘wraakgebeden’ in het Oude Testament staan, maar die vallen in het niet bij wat je op internet tegenkomt!

De kracht van genade

Soms kom je een verhaal tegen over iemand die de ander vergeeft, ook al is de misdaad die die persoon heeft begaan, heel erg. Dat is geen gemakkelijke zaak, daar worstelen mensen mee, maar ze merken ook dat het bevrijdend is om geen wraak te willen en niet te blijven leven met agressieve gedachten en plannen.

Nogmaals, dat is niet gemakkelijk. Bij de bomaanslagen in Londen, in 2005, kwam de dochter van een predikante om het leven. Zij kon het de daders niet vergeven en stopte met haar werk als dominee, omdat ze vond dat ze niet meer op een waarachtige manier kon functioneren. Triest, maar ik veroordeel haar niet. Zoiets ergs grijpt diep in. Des te opvallender is het als mensen wel kunnen vergeven. Ik kan me dat alleen maar voorstellen doordat de Bijbel mij zegt dat God een vergevende God is en ons oproept elkaar te vergeven.

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

Matteüs 6:12NBV21Open in de Bijbel

Zo spreekt de Bijbel over God:

8Liefdevol en genadig is de HEER,

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Psalmen 103:8NBV21Open in de Bijbel

‘Liefdevol en genadig is de heer, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw ... Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd’ (Psalm 103:8, 12).

En de profeet Micha zeg tegen een volk dat de Tien Geboden met voeten treedt:

18Wie is een God als U,

die schuld vergeeft

en aan zonde voorbijgaat?

U blijft niet woedend

op wie er van uw volk nog over zijn;

liever toont U hun uw trouw.

19Opnieuw zult U zich over ons ontfermen

en al onze zonden tenietdoen.

Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.

Micha 7:18-19NBV21Open in de Bijbel

Corrie ten Boom zei er altijd achteraan: ‘En Hij zet er een bordje bij: verboden te vissen.’

Vergeving door God verandert een mens, het vergeven van een ander heeft eveneens een bevrijdend effect.

Dus laat je verrassen door Gods ‘zee van liefde’ en vergeving. Na een tijd in zee te hebben gezwommen, voelde ik me verfrist, ‘een ander mens’. Des te meer als ik weet dat ik ben opgenomen door ‘de zee van Gods grote liefde en vergeving’.

Dr. Hetty Lalleman is theoloog, schrijver en buurtpastor in een dorp in Surrey, Engeland

Wat zegt de Bijbel

Vergeving is niet alleen iets dat God aan mensen geeft. Mensen moeten elkaar ook vergeven. Hoe belangrijk het is om dat te blijven doen, lees je in Matteüs 18:21-22

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons