Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
18 september 2019

Lastige Bijbelboeken 

Soms zeg je ‘ja’ tegen een verzoek voordat je doorhebt wat het eigenlijk inhoudt. Dat overkwam mij dit voorjaar toen ik door het Nederlands Bijbelgenootschap gevraagd werd om een aantal verhalen te schrijven over de brieven in het Nieuwe Testament.
‘Wacht even,’ dacht ik, nadat ik enthousiast ‘ja’ terug had gemaild. ‘Verhalen over de brieven van Paulus? Voor kinderen van 4-8 jaar?!’
Dit zou een uitdagende klus worden. 
 
Leg tien kinderBijbels naast elkaar en je ontdekt dat dezelfde verhalen in elke versie terugkomen. Je leest over Adam en Eva, Noach, Abraham, Mozes, Samuël en David, Salomo, over het leven van Jezus, Petrus en Paulus. Een begrijpelijke keus: het zijn centrale verhalen uit de geschiedenis van God en mensen. Maar het blijft een beperkte keus. Want je vindt in de Bijbel natuurlijk meer dan alleen spannende geschiedenisverhalen. Er zijn ook wetboeken, poëziebundels, profetieën, brieven met raadgevingen en vermaningen. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil kinderen met Bijbel Basics een brede basis geven, en ze kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel. Dus naast de bekende verhalen komen ook andere teksten aan bod. Profetieën en psalmen, bijvoorbeeld. En ook de brieven van Paulus. 
Op wat voor manier kun je dat aanpakken als het bijvoorbeeld om Romeinen gaat, een brief die Paulus schreef in het jaar 56 na Christus? Ik deed een poging. 
 
Het eerste verhaal dat ik schreef gaat over Romeinen 1:1-7.  
 
Een brief van Paulus! 
‘Beste vrienden,’ zegt Rufus tegen de mensen en kinderen die op de binnenplaats van het grote huis zitten. ‘Fijn dat jullie vanmorgen hier naartoe zijn gekomen.’ Hij kijkt naar een man en vrouw die achteraan, bij de deur, zitten. ‘Prisca en Aquila, wat fijn dat we weer in jullie huis bij elkaar konden komen’. 
 Prisca glimlacht. ‘Jullie zijn altijd welkom,’ zegt ze. ‘Dat weet je.’ 
‘En we hopen dat jullie straks allemaal blijven eten,’ zegt Aquila.  
Rufus maakt zijn tas open en haalt er iets uit. Een opgerold stuk papier. ‘Vrienden, ik heb vandaag een verrassing bij me. We hebben een brief gekregen. Een brief van Paulus!’
‘Echt waar?’ zegt een man verbaasd. ‘Een brief, speciaal voor ons?’ 
‘Van Paulus?’ roept iemand. ‘Dat is bijzonder!’ 
‘Wie is Paulus?’ vraagt een meisje dat vandaag voor het eerst mee naar de kerk is gekomen. 
‘Paulus is een Joodse christen,’ zegt Rufus. ‘Vroeger dacht hij dat Jezus een bedrieger was. Hij pakte alle mensen op die in Jezus geloofden. Hij zette ze in de gevangenis. Maar toen heeft hij Jezus ontmoet, en toen begreep hij dat hij helemaal verkeerd zat. 
Nu reist hij de hele wereld rond om iedereen over Jezus te vertellen. Mijn moeder en ik hebben hem een paar keer ontmoet. Het is een heel aardige man, en hij weet heel veel over de heilige boeken. Ik heb tegen hem gezegd dat hij echt een keer naar Rome moet komen, om ons meer te vertellen over Jezus. Want er is nog zo veel dat we niet begrijpen. Dus ik ben heel benieuwd wat hij schrijft in deze brief. Misschien schrijft hij wel dat hij binnenkort langskomt.’
Rufus rolt de brief voorzichtig een eindje uit en hij begint voor te lezen.
 
 
Vóór ik ook maar iets zeg over de inhoud van de brief, zorg ik voor de achtergrond. Ik bouw met woorden een soort filmset: een mooie zondagochtend in Rome, mensen en kinderen die in een groot huis bij elkaar komen, een aardige gastheer en gastvrouw, tafels vol eten en drinken, een prettige sfeer – en een verrassing. Voor kinderen is dit een herkenbare setting: hun hersenen kunnen dit verwerken tot een soort film die ze voor zich zien. 
Voor deze setting heb ik maar weinig hoeven te verzinnen. In Romeinen 16 lees je dat de christenen bij elkaar komen in het huis van Prisca en Aquila, en dat Rufus een belangrijke taak heeft in de gemeente. Door een meisje in te voeren dat voor het eerst naar de kerk komt, kan ik uitleggen wie Paulus ook al weer was. 
 
Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome.
 
Ik heb jullie nog nooit ontmoet, maar ik ben blij dat ik jullie een brief kan schrijven. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Paulus, en ik ben een dienaar van Jezus. God heeft me uitgekozen om het goede nieuws te vertellen. 
 
Dat goede nieuws gaat over Jezus, de Zoon van God. Jullie kennen de boeken van de profeten wel. Weet je dat de profeten al over Jezus vertelden toen hij nog niet eens geboren was? 
De profeten zeiden dat de redder uit de familie van David zou komen. En dat klopt precies. 
Jezus komt uit de familie van koning David. Hij heeft als een mens bij ons op aarde geleefd. Maar hij is tegelijk meer dan een mens. Hij is de zoon van God. Dat zag je toen hij opstond uit de dood. 
Jezus is onze Heer, onze koning. Hij brengt Gods nieuwe wereld dichtbij. 
 
God heeft mij uitgekozen om overal op aarde het goede nieuws te vertellen, zo goed is hij voor mij. Want hij wil niet alleen de mensen van mijn eigen Joodse volk redden. Hij wil dat mensen uit de hele wereld in hem en in Jezus gaan geloven. 
 
Lieve vrienden in Rome, ik weet dat jullie ook in Jezus geloven. Jezus heeft jullie uitgekozen om bij hem te horen. Jullie zijn christen geworden, en God houdt van jullie. 
Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en Jezus, onze Heer, goed voor jullie zorgen en jullie vrede geven. 
 
Rufus rolt de brief voorzichtig weer in elkaar. 
‘Is de brief al uit?’ vraagt Prisca. 
Rufus glimlacht. ‘Nee, de brief is nog veel en veel langer. Dit was alleen nog maar het begin. Maar laten we eerst met elkaar eten en drinken. Dan gaan we daarna weer verder.’ 

 
Het stukje Romeinen, dat ik op een eenvoudige manier hervertel, houd ik zo kort mogelijk. Ik focus op wat m.i. het belangrijkste is in het beginstuk van Paulus’ brief: God wil alle mensen uit de hele wereld redden. Jezus heeft je uitgekozen, God houdt van je. 
Het blijft zoeken naar woorden, naar een taal die aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen, maar volgens mij is het mogelijk: verhalen schrijven over de brieven van Paulus.   

Corien Oranje is kinderboekenschrijver en tekstschrijver
Ze is bekend van boeken zoals Het geheime logboek van topnerd Tycho en Mijn preek van de week. Voor het Nederlands Bijbelgenootschap heeft Corien onder andere meegewerkt aan de Baby Bijbel, de ZoekBijbel en de SamenleesBijbel Junior. Ook schrijft ze regelmatig voor de kinderdienstmethode Bijbel Basics

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons