Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7 Bijbelteksten over geld

Prinsjesdag staat vandaag in het teken van bestaanszekerheid. Energie, boodschappen, wonen: alles is een stuk duurder geworden. We voelen allemaal wat inflatie betekent. Maar wat betekent het om rijk te zijn, of juist arm? Hoe ga je verstandig om met geld? De politiek heeft misschien ideeën over financiën, maar je zou ook de Bijbel kunnen vragen: Wat zegt de Bijbel eigenlijk over geld?

In het eerste Bijbelboek, Genesis, is geld onderdeel van het dagelijks leven. Je kunt er land mee kopen, of je krijgt het voor het versjacheren van je gehate broertje. Maar vanaf het boek Exodus wordt zichtbaar dat God duidelijke ideeën heeft over onze omgang met geld. We komen praktische regels tegen over het verstrekken en terugbetalen van leningen.

Als je dieper kijkt, zie je dat ze allemaal gebaseerd zijn op hetzelfde ideaal: iedereen moet een redelijke kans krijgen om iets van zijn of haar leven te maken, en er moet altijd een weg uit de armoede zijn. Het is de verantwoordelijkheid van mensen die het goed hebben om daarvoor te zorgen.

Uit veel regels blijkt dat God zijn pappenheimers kent – Hij weet hoe onze gedachtenkronkels werken als het erop aankomt van onze rijkdom te delen. Maar daar steekt Hij meteen een stokje voor:

Geef geld aan arme mensen

7Misschien zijn er toch arme mensen in de steden die de Heer, jullie God, zal geven. Denk dan niet alleen aan jezelf. Wees niet gierig, 8maar geef iemand die arm is, alles wat hij nodig heeft. 9Denk niet: Het zevende jaar komt eraan, het jaar waarin niemand meer schulden terug hoeft te betalen. Ik ga geen geld meer uitlenen.

Het is slecht om zo te denken en iemand die arm is, niets te geven! Als zo iemand dan bij God klaagt omdat je hem niets geeft, zal de Heer je zeker straffen. 10Geef dus aan de armen. Doe het van harte en geef ze veel. Dan zal de Heer, je God, je rijk en gelukkig maken, en je helpen bij alles wat je doet.

11Er zullen altijd arme mensen zijn in jullie land. Daarom geef ik jullie deze regel: Help iedereen die arm is of het moeilijk heeft. Geef zo veel als je kunt.

Deuteronomium 15:7-11BGTOpen in de Bijbel

In Deuteronomium 28 staat een tekst waarop je misschien zoiets als een prosperity gospel zou kunnen baseren. Als het volk zich houdt aan alle geboden die ze net van Mozes hebben gekregen, zal God hen zichtbaar en voelbaar zegenen:

12De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen.

Deuteronomium 28:12NBV21Open in de Bijbel

Maar andere teksten staan juist heel kritisch tegenover rijkdom. Vooral het boek Spreuken blinkt uit in pittige waarheden over de rol die geld kan spelen in ons leven: 

5Want in een oogwenk is je geld verdwenen:

het krijgt vleugels en vliegt weg als een arend.

Spreuken 23:5NBV21Open in de Bijbel

Ook Jezus heeft een zeer realistische kijk op geld. Zelf lijkt het Hem weinig te doen: Hij eet net zo lief met mensen aan de rand van de samenleving als met de rijke mensen van zijn tijd. Maar Hij weet heel goed hoe moeilijk wij het vinden om – net als Hij – geen verschil te maken tussen armen en rijken. En Hij waarschuwt:

24Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen tegelijk. Want je zult altijd meer liefde hebben voor de één dan voor de ander. En je zult altijd meer respect hebben voor de één dan voor de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het geld leven.

Matteüs 6:24BGTOpen in de Bijbel

Daarin horen we de echo van een Oudtestamentisch advies:

4Tob jezelf niet af om rijk te worden,

zet dat plan opzij.

Spreuken 23:4NBV21Open in de Bijbel

Hoe mooi het uitpakt als je die waarschuwing ter harte neemt, laat Paulus zien:

Paulus past zich aan

19Omdat ik van niemand geld aanneem, ben ik helemaal vrij. Maar ik gebruik die vrijheid om me aan te passen aan alle mensen met wie ik omga. Zo wil ik zo veel mogelijk mensen voor het geloof winnen.

1 Korintiërs 9:19BGTOpen in de Bijbel

Genoeg Bijbelse wijsheden over geld, dus. De ondertoon daarbij is altijd de relativering: ‘je bent niet wat je hebt’. De beste houding om met geld om te gaan is misschien wel ‘geëngageerde onverschilligheid’, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Je kunt je beter druk maken om het onrecht dat met geld aangericht wordt, dan om hoeveel geld je zelf hebt.

Maar misschien lig jij wel wakker van de geldzorgen, de hoogte van de energierekening of je financiële toekomst. Dan is dit Bijbelvers voor jou:

Een eeuwigdurend verbond

1Hierheen! Hier is water,

voor ieder die dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen geld.

Koop hier je voedsel en eet.

Kom, koop voedsel zonder geld,

koop wijn en melk zonder betaling.

Jesaja 55:1NBV21Open in de Bijbel
bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons