Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Bijbel ontdekken, lezen en delen

Bijbeltekst van vandaag
Weer sloten de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Jizreël.
Toen kwam de geest van de HEER over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiëzer onder de wapenen te roepen
en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Aser, Zebulon en Naftali, en ook die voegden zich bij hem.
Toen zei Gideon tegen God: ‘Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals U hebt gezegd.
Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat U inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden.’
En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit. En er kwam water uit, wel een kom vol.
Toen zei Gideon tegen God: ‘U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen: nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van de dauw.’
Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd: de wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van de dauw.

Welkom op debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen, waaronder de:

Bijbellezen de moeite waard

Dagelijks Bijbellezen is voor veel mensen een goede gewoonte. Contact met God, inspiratie voor het dagelijks leven, troost, hoop, geloofsopbouw en levenslessen. Allemaal redenen die Bijbellezen de moeite waard maken.

Je zou dan ook denken dat het bijna vanzelf gaat – een bezigheid die je zoveel oplevert, geef je vanzelfsprekend een belangrijke plek in je leven, toch?

Ontdek hier verschillende manieren van Bijbellezen en welke manier het beste bij jou past.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons